RISE Produktion och Processer

RISE Produktion och Processer utvecklar teknik, modeller och metoder för att sågverks- och träindustri ska kunna tillverka, sälja och förädla sina produkter så kostnadseffektivt som möjligt.

 

 

 

 

 

 

I all trämekanisk industri utgör råvaran den dominerande kostnaden. En nyckelfråga är därför att utnyttja råvaran så att man genererar största möjliga intäkt genom en optimal balans mellan huvudprodukter och biprodukter, genom att minimera kostnaderna för kvalitetsbrister och genom att begränsa mängden icke kuranta produkter.

Forskning och utveckling för förbättrade produkter mot kund
Produktion och Processer ska vara ett stöd för företagens lönsamma framtagning av produkter där egenskaperna styrs av kund, ändamål eller slutförbrukare. I detta stöd ligger inte bara de produktionstekniska processerna utan också logistiken för material, varor och information samt affärsprocessen.

 

CT-Pro

Detaljerad information från en timmerstock ökar värdet i den träindustiella värdekedjan.Läs mer...

Lighthouse EcoBuild

Lighthouse EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö. Läs mer...
Mätning av fibervinkel med hjälp av Laser

Lighthouse Trämetri

Genom att samla kompetens inom mätteknik och träindustri ska Trämetri utveckla mätsystem som gör det möjligt att uppnå en effektivare träindustri genom exaktare processtyrning, minskad energiåtgång och mindre spill.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.