Processum

Processum har 21 medlemsföretag och totalt mer än 40 intressenter inom näringsliv, offentlig sektor och akademi och är 15 anställda.

Processum Biorefinery Initiative startades 2003 och har från en teknikpark i Örnsköldsvik utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus.
Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrländska kusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utvecklingen av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Processum är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi.


 

Egen webbplats

www.processum.se

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.