Materialteknik

Vill du nå konkurrensfördelar genom längre livslängd eller ny funktionalitet på din produkt? Vi är din partner genom hela utvecklingsprocessen. Vårt mål är att du ska få en långsiktigt hållbar, effektiv och funktionell produkt utifrån dina och dina kunders behov.

Genom materialteknik kan du exempelvis uppnå:

  • förbättrad korrosionsbeständighet, UV skydd och ge produkten en bättre miljö- och hälsoprofil
  • funktioner såsom självrengörande ytor, transparens, beständighet mot påväxt eller bionedbrytbarhet

Materialteknikområdet riktar sig mot alla branscher där fasta material är av betydelse till exempel kemiindustrin, plast, gummi, kompositer, färg, ytbeläggning, energi, miljö och cleantech, medicinteknik, bioteknik, byggnad och konstruktionsindustrin, textil och elektronik industrin.

 

Exempel på vad vi kan erbjuda inom materialteknik

  • Additiv tillverkning - 3D-printing
  • Förbättrad livslängd
  • Förbättrad miljö- och hälsoprofil (Plaster, gummi, kompositmaterial)
  • Innovativa förpackningar - materialutveckling för nya innovativa och avancerade förpackningslösningar
  • Smarta och funktionella material och ytor
  • Småskalig plastbearbetning - testa i små volymer med samma exakthet som i stor skala.

 

Tjänster inom materialteknik

Vi erbjuder ett brett utbud av analys, provning, märkning och certifiering av dina material.

 

 

Erbjudanden inom materialteknik

Anpassa din produkts livslängd och skapa smarta ytor och material som självläker eller som frisätter dofter eller svampdödande medel. Det här är bara några exempel på hur vi kan hjälpa dig att få ut det mesta av din produkt eller ditt material.Läs mer...

Tjänster inom materialteknik

Inom området materialteknik bedriver vi en stor mängd forskning både i projekt och i direkta uppdrag mot industrin. Vi erbjuder även ett brett utbud av analys, provning, märkning och certifiering av dina material.Läs mer...

Forskning

För att bidra till nya innovationer arbetar SP med forskning i samverkan med näringsliv och samhälle. Projekten varierar mellan korta uppdrag och mer långsiktiga samarbeten över flera år. Läs mer...

Formulering

Genom smart formulering och kontrollerad frisättning kan din produkt uppnå ökad presentanda, mindre sidoeffekter och ökad stabilitet. SP kan vara din partner genom hela formuleringsprocessen. Läs mer...

Beständighet och materialåtervinning

Genom att förutsäga din produkts beständighet i olika miljöer samt möjligheter till återvinning kan dina konsumenter välja den produkt som passar bäst för deras ändamål. SP kan vara med i hela processen från utveckling av material till bestämning av en produkts beständighetLäs mer...

Rena ytor - antifouling

Håll båtbotten fri från havstulpaner utan att förstöra miljön. Undvik kostsamma produktionsstopp och minska underhåll och skador på fasader genom att hålla ytorna rena från smuts. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Karin Persson

Tel: 010-516 60 72

Anders Larsson

Tel: 010-516 60 60

Niklas Nordgren

Tel: 010-516 60 45

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.