Polymerteknik

Polymerteknik arbetar med karaktärisering och utvärdering av polymera material och deras mekaniska egenskaper samt utvärdering av livslängden på material. En väsentlig del av vårt arbete ligger till grund för certifiering till olika användningsområden, alltifrån användning i byggnader till förpackningar.

Polymerteknik arbetar med plast och gummi ur flertalet aspekter. Vi utvärderar polymera materials mekaniska egenskaper och produkters uthållighet i den miljö de skall användas.  Mycket av vårt arbete ut på att simulera mångårigt naturligt åldrande, genom accelererad åldring, för att kunna bedöma den tekniska livslängden hos produkter.

Förpackningar har en kort livscykel och de skall helst  försvinna direkt efter användandet. Vårt biologiska laboratorium arbetar med att utvärdera denna typ av materials nedbrytbarhet i olika miljöer. Inom området har vi utvecklat ett certifieringssystem s.k. Kappa-märkning.

Vi utför provningar och kontroll på olika certifierade byggprodukter, såsom byggfilm, takmaterial och vindskydd.

Andra produkter som vi utvärderar är golv, fordonsdetaljer, sportutrustning, slangar, kablar etc. Inom de områden arbetar vi ofta efter bransch- eller företagsspecifika standarder.

Produktuthållighet

Inom tillverkningsindustrin ökar ständigt kraven på funktionsförmåga, användar-tillförlitlighet, och teknisk livslängd hos material och produkter.Läs mer...

Biologiskt laboratorium

SPs biologiska laboratorium ”Biolab” har samlat SPs biologiska kompetens och avancerad utrustning för att kunna möta det ökande behovet av biologiska tester.Läs mer...

Sportbeläggningar

SP har landets största samlade resurs för provning av sportbeläggningar. Vi täcker in ytegenskaper och mekaniska egenskaper såväl som brandprovningar och kemiska analyser av beläggningar.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.