Jordbruk och livsmedel

Vi utför forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion och marina livsmedel över industri och handel ända till konsumentledet.

Inom enheten arbetar vi för att möta jordbruksbranschens och livsmedelsindustrins behov och utmaningar när det gäller till exempel utveckling av nya processer och produkter, produktivitet samt hållbarhet. Det innefattar även att svara mot ett ökande intresse i samhället för sambandet livsmedel-hälsa, för livsmedelskvalitet och för närproducerade livsmedel.

Vår forskning bedrivs strategiskt och tillämpat enligt målinriktade forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. Vi erbjuder forskningssamarbete och konsulttjänster relaterade till jordbruksteknik och produkt- och processutveckling, kring frågor som rör produktionsmetoder, kvalitet, produktsäkerhet, produktionseffektivitet och miljö.

Vi har dessutom en bred utbildningsverksamhet för företag samt medverkar i grund- och doktorandutbildningar vid universitet och högskolor.

Publikationer

Våra publikationer inom området jordbruk och livsmedel finns sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

Enheten Jordbruk och livsmedel är en sammanslagning av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och SP Food and Bioscience (f d SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik). Därför kan publikationer utgivna före 2017 sökas i DIVA i respektive företags/organisations namn. För information om publikationer kontakta vår bibliotekarie Eva Ekman.

 

Från och med 2017 är JTI en del av Research Institutes of Sweden (RISE). Tillsammans med f d SP Food and Bioscience utgör vi nu enheten Jordbruk och livsmedel inom RISE-divisionen Biovetenskap och Material.

Produktutveckling

Vi erbjuder livsmedelsindustrin högeffektiva lösningar, skräddarsydda efter kundföretagens produkter och produktionsförhållanden.Läs mer...

Processteknik

Effektivare produktionsprocesser sparar tid, pengar, råvaror, process-medier och energi. Effektivare produktion ger också betydande kvalitetsvinster.Läs mer...

Maten och miljön

Intresset för en miljöanpassad produktion och konsumtion ökar. Ett effektivt miljöarbete i livsmedelsföretaget ger vinster på flera plan.Läs mer...

Produktsäkerhet

Mikroorganismer kan vara skadliga för såväl lönsamheten, varumärket, konsumentförtroendet som för en uthållig produktion!Läs mer...

Jordbruk och Livsmedel

Utbildningar Såväl medarbetare som organisation måste kunna möta de nya kompetenskrav som ställs.Läs mer...

Food Venture & Partnering Days 2017

Är du ett startup, industriaktör eller en investerare och intresserad av samarbeten och affärsmöjligheter inom livsmedel? Då är Food Venture & Partnering Days, som arrangeras den 3-4 maj 2017 i Göteborg, något för dig. Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.