Affärs- och företagsutveckling

Vi gör våra resurser inom livsmedel och biovetenskap tillgängliga för företag som använder teknikutveckling som konkurrensmedel och vi visar på teknikens möjligheter i företagens affärsutveckling.

Vi arbetar med:


Företagsutveckling
Företagsanalyser, problemlösning, kompetensutveckling, produktutveckling.
Vi stimulerar företag till europeiska- och andra internationella samarbeten, underlättar teknikexport/teknikimport. Våra företagsutvecklare finns i södra Sverige (Alexander Milanov), västra Sverige, östra Sverige samt norra Sverige (Roger Uddstål). Vi arbetar också inom bl a Enterprise Europe Network och nätverket Industriell Dynamik.
 
Information
Marknadskommunikation, seminarier, extern information, publikationer, biblioteksservice, rådgivning, lagstiftning och patentfrågor.
 
Utbildning
Utveckling samt försäljning och marknadsföring av utbildningstjänster, såväl i form av skräddarsydda, företagsinterna utbildningar som öppna kurser. Kontakta
Carina Gatzinsky för mer information.

Livsmedelsacceleratorn

Vi erbjuder genomlysning av behov och finansieringsmöjligheter och lotsar till relevanta utvecklingskompetenser inom teknik-, affärs- och kompetensutveckling. Vi erbjuder också riktade projektinsatser inom marknadsanalys och hälsokommunikation.Läs mer...

Enterprise Europe Network

Allt fler små och medelstora företag ser fördelar med att söka sig utanför Sveriges gränser. Enterprise Europe Network underlättar internationaliseringen för dessa företag.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Charlotte Eklund-Jonsson

Tel: 010-516 67 26

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.