Världen, maten och RISE

Primärproduktion, mat och dryck berör alla människor i alla jordens länder, på olika sätt. Därför är forskning och innovation inom jordbruks- och livsmedelssektorn ett centralt och livsviktigt område, där RISE är och vill vara en viktig aktör.

Den FoI-verksamhet som vi ska bedriva fram till 2020, utgår från en omfattande omvärldsanalys där trender och utmaningar för näringsliv och samhälle de närmaste 5-10 åren har identifierats. En FoI-plan har sedan utarbetats i nära samarbete med våra företagskunder och bearbetats av vår intressentkommitté och forskningsstyrelse. Planen fastställs sommaren 2017, och kommer då att publiceras på denna sida.


 

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket 
Genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, hanterar Jordbruksverket stöd till företag, organisationer eller myndigheter som har en idé om en innovation med stor betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Stödet söks i två steg. I ett första steg söker man ett gruppbildningsstöd. Därefter kan man med en färdig projektplan söka ytterligare stöd för att genomföra hela innovationsprojektet. Gruppbildningsstöd har beviljats Jordbruk och livsmedel
(f d JTI) för ett antal innovationsidéer, se presentation av projektidéerna

 

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Leif Lundin

Tel: 010-516 66 11

Ulf Sonesson

Tel: 010-516 66 17

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.