Att skapa framtidens livsmedel

Mat och dryck berör alla. Man kan påstå att mat är det viktigaste för alla människor i alla jordens länder. På mycket olika sätt, men alla berörs. Därför är forskning och innovation inom livsmedelssektorn helt centralt. Vi är, och vill även framöver vara, en viktig aktör inom detta område.

Våra forsknings- och innovationsstrategier 2014-2017 har utvecklats i nära samarbete med medlemsföretagen i fd SIKs Intressentförening. Samtliga medlemsföretag har kontaktats och responsen har bearbetats i samverkan med vår industriella kommitté (IK). IK består av ett tjugotal personer, från medlemsföretagen.

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Leif Lundin

Tel: 010-516 66 11

Ulf Sonesson

Tel: 010-516 66 17

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: