Mikrobiologi och hygien

Våra mikrobiologer hjälper företag att utveckla och tillverka produkter med hög mikrobiologisk kvalitet, säkerhet och funktion.

Vi har lång och praktisk erfarenhet av att hantera mikrobiologiska frågeställningar i livsmedelsindustri och andra inriktningar som hygien och material.

Vi har ett välutrustat laboratorium för avancerade tester.

Vi har spetskompetens inom riskbedömning, mikrobiell design och avancerad mikrobiologisk analys. Denna bygger på egen forskning och nära samarbete med näringslivet.

Vi hjälper våra kunder att
 • identifiera, bedöma och åtgärda risker
 • förbättra hållbarheten
 • utvärdera behov och effekt av tillsatser
 • bedöma antimikrobiell effekt
 • lösa produktproblem
 • styra upp processhygienen
 • förbättra HACCP
 • implementera tekniska standarder
 • utbilda personal

   Produktsäkerhet

   Mikroorganismer kan vara skadliga för såväl lönsamheten, varumärket, konsumentförtroendet som för en uthållig produktion!Läs mer...
   RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

   SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
   Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.