Nätverk

Nätverk ger ökad kunskap och nya kontakter! För dig som vill vara uppdaterad inom strategiska utvecklingsområden driver vi ett antal nätverk som du kan gå med i.

Grundläggande för nätverksidén är att medlemmarna tillsammans utformar det framtida arbetet och dess innehåll. Nätverket skall vara ett forum där företagen kan dryfta aktuella problem i en öppen och konstruktiv dialog med varandra och genom informella kontakter få reda på vilka nyheter som är på gång inom forskning och utveckling. RISE Jordbruk och livsmedel har genom ett brett kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt tidigt tillgång till intressanta forskningsresultat. Inom nätverken arrangeras även möten och temadagar där ett aktivt och mångsidigt informations- och erfarenhetsutbyte kan ske mellan nätverksmedlemmar, inbjudna föredragshållare och debattörer. Detta leder till en unik kompetensuppbyggnad hos nätverksmedlemmarna.

Hälsotrend

Företagsnätverket vill aktivt medverka till och ta ansvar för människors hälsa och välbefinnande. Nätverket har fokus på hur vi inom livsmedelsbranschen skall möta den allt starkare hälsotrenden.

 

Mat och miljö
Miljön inklusive klimatet på vår jord påverkas av maten på vårt bord. Men vilken är den senaste kunskapen om livsmedels klimatpåverkan och andra viktiga miljöfrågor kopplat till livsmedelsproduktion såsom mark-, pesticid- och vattenanvändning och svinn? Hur går det med de internationella initiativen kring beräkningsstandarder och produktmärkning? Hur blir livsmedelsproduktionen och verksamheten mer resurs- och klimateffektiv? Vi välkomnar nya och tidigare medlemmar till ett spännande år inom nätverket Mat och miljö.

 

Nätverket Bär

Nätverket är vilande under 2019.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.