Nätverket Bär

Mötesplats för dig som vill ta del av senaste fakta och andras erfarenheter inom bärområdet. Bär och frukter är rika på antioxidativa föreningar som kan ha positiva effekter på en rad olika folk- sjukdomar. Andelen hälsomedvetna konsumenter ökar och den ökade efterfrågan på näringsrika, ekologiska och naturliga produkter talar för att det just nu är läge för utveckling av bärprodukter! Vi vill hjälpa till med senaste fakta och erfarenheter genom att samla personer med intresse för bär i vårt nätverk ”Nätverket Bär”.Vi utformar tillsammans med nätverksdeltagarna det framtida arbetet och inriktningen. Inom nätverket kommer det arrangeras ca 2 träffar per år där föredrag, workshops och diskussioner även kan kombineras med studiebesök. Nätverket är ett forum där det ges möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte mellan företag, offentliga organisationer och andra aktörer.

 

Några exempel på vad du får i nätverket

  • Öka kunskap om nya forskningsrön inom bärområdet t.ex. hälsofrämjande och antimikrobiella effekter av bär
  • Dialog och inspiration från företag och andra aktörer som tillverkar produkter med frukt och bär
  • Höra om nya trender inom bärområdet
  • Omvärldsbevakning
  • Tillgång till expertkunskap
  • Nya kontakter och idéer
  • Nätverkets hemsida
  • Nyhetsblad mellan träffarna

 

Nätverket är vilande under 2019. 

Relaterad information

Dokument

Se även

Inloggning för deltagare

Kontaktpersoner

Roger Uddstål

Tel: 010-516 66 43

Lovisa Eliasson

Tel: 010-516 66 75

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.