Process- och miljöteknik

Vi erbjuder utveckling och utvärdering av nya och befintliga livsmedelsprocesser för att tillverka säkra och hållbara livsmedel med specifika egenskaper.
 
Förståelse för livsmedelsprocesser 

Våra tjänster bygger på förståelse för och styrning av livsmedelsprocesser för att uppnå önskade egenskaper, funktionalitet och kvalitet hos livsmedelsprodukter samt processeffektivitet.

 

 Hållbarhet & ekonomi
Konsument, Hälsa & Hållbarhet 
 • Energieffektiva processer
 • Nya/alternativa processer
 • Avfallsreduktion
 • Reducerad vattenförbrukning
 • Bättre råvaruutnyttjande
 • Förlängd hållbarhet
 • Korta processtider
 • Hög kvalitet
 • Reducerat fettinnehåll
 • Minskat socker
 • Personligt anpassad mat
 • BekvämlighetVår verksamhet 

Vår verksamhet illusteras av bilden nedan där trädets rötter symboliserar våra verktyg och metoder. Dessa tillämpas vid utveckling av traditionella och nya eller alternativa livsmedelprocesser.

 


Vår verksamhet kan även ses ur ett teknikperspektiv, som vi tillämpar inom:

 • Mikrovågsteknologi
 • Infraröd värmning
 • Kristallisationsprocesser
 • Rengöring/disk
 • Separation/Extraktion
 • Pulverteknologi
 • Högtycksbehandling
 • Pulserande elektriska fält

som kan tillämpas inom de flesta livsmedelsbranscher t ex bageri, färdigrätter, konfektyr, mejeri samt frukt och bär.


 

 

Ny kunskap ger smakligare choklad

Tillverkning av choklad med högre kvalitet och längre hållbarhet är nu möjligt tack vare EU-projektet ProPraline. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.