Sensorik och arom

Bland de viktigaste kriterierna för produkters framgång är deras sensoriska egenskaper, dvs hur produkten upplevs eller uppfattas med hjälp av våra sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Därför är det viktigt att ta reda på vad olika konsumenter föredrar i olika situationer, men också hur man skall skapa, tillverka och bevara produkter med dessa egenskaper. Vår affärsverksamhet fokuserar på sensorisk produktkvalitet från konsument via upplevelse till kemisk bakgrund. Vi hjälper dig att utveckla produkten så som konsumenten vill ha den!

Vi besvarar frågor som:
  • Var i processen finns de för produktens sensoriska kvalitetskritiska stegen?
  • Hur formuleras en produkt som ger önskad upplevelse och vad tycker konsumenten?
  • Vad är orsaken till ett lukt- eller smakfel och hur kommer jag tillrätta med problemet?
  • Hur påverkar livsmedel och förpackning varandra?
  • Vilka lukter avger min process till omgivningen och kan jag göra något åt dem?

Ett urval av tjänster som vi kan erbjuda:

Sensorisk analys med tränad panel

Används för att beskriva och mäta de sensoriska egenskaperna hos råvaror och produkter på ett objektivt och konsekvent sätt, vilket är viktigt vid bl a receptoptimering, lagringsförsök, byte av förpackning, råvara eller leverantör liksom vid ändrad process eller flyttning av produktion till annan fabrik.

Kemisk analys med gaskromatografi

Ett sätt att kunna beskriva och förklara de faktorer som ligger bakom de sensoriska upplevelserna.

Sniffanalys där människa och instrument samverkar

Olfaktometri eller sniffanalys separerar aromämnen med gaskromatograf. Samtidigt låter man försökspersoner beskriva och ge en indikation på intensiteten av sin luktupplevelse.

Konsumenttester med utvalda målgrupper

Att fånga upp konsumenters synpunkter är en oerhört viktig del i det strategiska arbetet med att ta fram bättre produkter. Diskussioner i mindre grupper eller intervjuer liksom produkttester i hemmiljö, i laboratorium eller ute på stan, är olika former att inhämta information från konsumenten.

Preference Mapping

Genom att kombinera konsumentdata och data från en tränad sensorisk panel kan man identifiera olika preferenssegment och vilka produktegenskaper som avgör konsumenternas gillande eller ogillande.

QFD - från konsumentens röst till produktspecifikation

Ett strukturerat tillvägagångsätt för att ta fram och kunna påverka sin produktspecifikation så att produkten motsvarar konsumenternas krav och önskemål.

Multivariat försöksdesign och utvärdering

Ett verktyg för att skaffa sig större kunskap om och möjlighet att optimera processer och mätmetoder, liksom att effektivisera sin produktutveckling, krävs en systematisk försöksplanering och tekniker för att tolka den information som kommer fram.

Kurser

Skräddarsydda kurser och utbildningar inom sensorik, aromkemi samt förpackningsteknik liksom i multivariat analys och experimentell design anordnas både på RISE och företagsinternt.


 

Förpackningsteknologi

Förpackningar är både vetenskap, konst och teknik som syftar till att stänga in och skydda produkter under distribution, lagring, försäljning och användning. Ofta delas förpackningar in i olika kategorier i förhållande till vilken typ av produkt som är förpackad t. ex. medicinsk-tekniska produkter, kemikalier, livsmedel, läkemedel, hygienartiklar, etc. Läs mer...

Mätningar av upplevelser

Hur upplevs min produkt? Hur kan jag mäta och verifiera att det jag tillverkar att uppskattas av konsumenten? Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: