Offentliga måltider

RISE enhet Jordbruk och Livsmedel, tidigare SP Food and Bioscience, är värdorganisation regionalt i Västra Götalandsregionen och nationellt i Sverige för nätverk och kunskapsbyggande verksamheter inom offentliga måltider.


Skolmatsakademin
Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk inom Västra Götaland som vänder sig till de som är verksamma inom skola och skolrestaurang. Skolmatsakademin har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. Vi vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö.
Vår verksamhet består av erfarenhetsutbyte i och mellan kommuner, kunskapshöjande och inspirerande aktiviteter samt framtagande av gemensamt material och gemensamma metoder för utvecklingen utav våra skolmåltider.
Skolmatsakademin finansieras av miljönämnden i Västra Götalandsregionen tillsammans med medverkande kommuner och stadsdelar i Västra Götaland, för närvarande 50 stycken.

Kontakt: Ulrika Brunn 010-516 66 13, ulrika.brunn@ri.se  

Följ Skolmatsakademin på Facebook: www.facebook.com/Skolmatsakademin  och Twitter: @Skolmatsakademi

Länk till hemsidan www.vgregion.se/Skolmatsakademin


Måltid Sverige
För att höja den offentliga måltidens position skapar vi Måltid Sverige, en nationell arena för matens och måltidens betydelsefulla funktion inom skola, vård och omsorg.
Vi välkomnar regioner/län som partner i Måltid Sverige. Som partner är man är med och finansierar satsningen och får stort inflytande över de frågor Måltid Sverige ska driva och verka för. Det handlar om insatser kring kompetensförsörjning, forskning/innovation och samverkan.
Bakom Måltid Sverige står Västra Götalandsregionen som finansierar etableringen. SP Food and Bioscience är värdorganisation.

Kontakt: Maria Helmersson 010-516 6719, maria.helmersson@ri.se  
Följ Måltid Sverige på Facebook och twitter: @maltidsverige


>> Länk till infoblad om Måltid Sverige

 

Nationellt Centrum för måltiden
Nationellt Centrum för Måltiden är ett utbildningscentrum som riktar sig till alla som arbetar med och kring måltider inom förskola, skola, vård och omsorg. Målgruppen är bred och deltagare är alltifrån kockar till pedagoger, omsorgspersonal, enhetschefer och kostchefer. Vi arbetar med allt ifrån YH-utbildningar för arbetsledare till kortare fortbildningsinsatser som till exempel måltidspedagogik, metodmatlagning, vegetarisk inspiration, service och bemötande såväl som stora seminariedagar. Nationellt Centrum för Måltiden drivs sedan 2010 av Västra Götalandsregionen men arbetar mot hela Sverige. Nationellt Centrum för Måltiden är en del av Måltid Sverige.

Kontakt: Emma Ottosson 010-516 6695, emma.ottosson@ri.se  
Länk till hemsidan www.maltidscentrum.se

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: