RISE Biovetenskap och material

RISE Biovetenskap och material fungerar som innovationspartner för kunder inom branscher som jordbruk och livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier och biobränslen, samhällsbyggnad och transport.

Vi finns med hela vägen från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och samhällets hållbara utveckling.

Våra 370 medarbetare erbjuder tjänster inom forskning och utveckling, provning och analys, utbildning samt certifiering.

 

Ny enhet Yta, process och formulering

Från och med 1 januari går dotterbolaget SP Process Development in i RISE och bildar tillsammans med delar av enheten Kemi, material och ytor den nya enheten Yta, process och formulering. Detta för att samla vår kompetens och därmed stärka vårt erbjudande inom ytkemi och processutveckling. Dessa sidor på www.sp.se uppdateras inte - men här hittar du de sidor som delvis täcker erbjudanden för den nya enheten:

Formulering

Rena ytor- antifouling

Materialteknik

Process och farmaceutisk utveckling

 

Övriga delar av den tidigare enheten Kemi, Material och Ytor bildar enheten Kemi och material. Enheten erbjuder kompetens och tjänster inom kemi, material- och ytvetenskap, nanoteknologi, samt biologi.

 

Mer information om division Biovetenskap och material på www.ri.se

Jordbruk och livsmedel

Vi utför forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion och marina livsmedel över industri och handel ända till konsumentledet.Läs mer...

Kemi och material

Vi kan vara din innovationspartner inom hållbar kemi, materialteknik och funktionella ytor. Vi skräddarsyr kompetenser och test- och demomiljöer utifrån dina behov.Läs mer...

Yta process och formulering

Process- och farmaceutisk utveckling är ett forskningsinstitut som bedriver processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling. Som partner till akademiska och industriella aktörer leder vi projekt från idé till verifiering för kommersiell tillämpning. Läs mer...

Relaterad information

Se även

Om divisionen på ri.seDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Divisionschef
Pernilla Walkenström

Tel: 010-516 62 88

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.