RISE CBI - Betonginstitutet

CBI bedriver forskning, utveckling, materialprovning, konsultverksamhet och utbildning inom betongområdet.

RISE CBI är en sektion inom RISE arbetar för att skapa, tillämpa och sprida kunskap inom
betong-, ballast-, cement- och naturstensområdena. Detta sker genom forskning och utveckling, konsultverk- samhet samt teknikspridning genom kursverksamhet och information. Konsult- eller uppdragsverksamheten är en viktig del av CBI:s verksamhet. Till konsult- uppdragen hör ofta provning och analys. 

Egen webbplats

cbi.se

Relaterad information

Kompetenscentrum

SCC – Scandinavian Coatings Center
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.