Hållbara energisystem

För att uppnå uppsatta klimatmål krävs det en hållbar, effektiv resurs- och energianvändning.

Verksamheten på sektionen Hållbara energisystem är inriktad på att arbeta med effektiv energianvändning i ett systemperspektiv i bostäder och lokaler.

Vi deltar aktivt i innovationsprocessen tillsammans med industri och universitet genom att arbeta med tillämpad behovsmotiverad forskning, utveckling, teknisk utvärdering och kvalitetssäkring från komponent till systemnivå.

Vi har kompetens och arbetar inom en rad områden så som:

 • Solenergi
 • Ventilation
 • Inneklimat 
 • Styr- och reglersystem
 • Miljövärdering
 • Commissioning
 • Geoenergisystem
 • Energieffektiva processer
  • Energieffektivisering inom livsmedelskyla
  • Optimering av värmepumpsystem
  • Computational fluid dynamics (CFD)
  • Realtidssimuleringar
  • Fault Detective Diagnose (FDD)
  • Hur människans beteende påverkar energianvändningen

  Vi arbetar även med tekniköverföring av forskningsresultat till industri och samhällsaktörer, exempelvis i form av informationscentret the Heat Pump Centre och BELIVS.

  Klimatsimulering

  Inom klimatsimuleringsdelen handlar ofta uppdragen om att simulera olika klimat i full skala. För att kunna klara detta har vi två stycken stora anläggningar. I den ena klimatkammaren kan vi testa utrustningar från - 50 °C upp till + 95 °C. Vi kan också reglera fuktigheten för att efterlikna t. ex. tropiska klimat. I den andra anläggningen, vår solsimulator, kan vi efterlikna ökenklimat med rätt solspektra och temperatur. Våra kunder är svensk industri som har behov av att testa sina utrustningar under realistiska förhållanden i full skala.

  Kalibrering

  Kalibreringssidan arbetar med kalibrering av lufthastighet, låga lufttryck, luftflöden och luftfuktighet. Inom dessa områden är vi ett ackrediterat kalibreringslaboratorium.

   

  Värmepumpar

  RISE har lång erfarenhet av teknisk utvärdering av värmepumpar. Vi provar och granskar olika typer av värmepumpar både i fält och i laboratorium.Läs mer...
  Forskningsvillan

  Forskningsvillan

  I Forskningsvillan kan du testa din produkt i verklig miljö med verkligt uteklimat och med en bestämd eller varierande boendetyp. Forskningsvillan har stor flexibilitet gällande värmedistributionssystem. Över 100 mätpunkter registrerar på detaljnivå hur olika installationer, komponenter eller beteenden påverkar. Läs mer...

  Slutanvändarens beteende och inverkan på energianvändningen

  Det är viktigt att komplettera teknisk utveckling med studier av behov och beteenden hos slutanvändaren för att kunna minska energianvändningen ytterligare. Läs mer...

  Solenergi

  RISE har mycket lång erfarenhet av solenergi och arbetar med både solel och solvärme. Vi riktar oss till företag och konsumenter, samarbetar med forskningsinstitut, universitet, branschorganisationer och myndigheter och erbjuder en mängd tjänster.Läs mer...

  Ventilation

  Vid RISE bedrivs såväl teknisk utvärdering som forskning och kunskapsöverföring inom ventilationsområdet. RISE har genom sina resurser och sin kompetens möjlighet att erbjuda en rad tjänster inom området ventilation.Läs mer...

  Luft och luftfuktighet

  Vi utför kalibreringar av lufthastighet, låga lufttryck, luftflöden och luftfuktighet. Inom dessa områden är vi också ett ackrediterat kalibreringslaboratorium.Läs mer...

  Storskalig sol- och klimatsimulering

  Med hjälp av den senaste tekniken och lång erfarenhet kan vi med mycket stor exakthet simulera olika klimat och verifiera mot möjliga problem som jordens klimat kan ge. Läs mer...

  Luftrening

  Vi utför partikelmätningar och teknisk utvärdering av produkter inom luftrening. Främst testar vi olika typer av luftfilter, men även luftrenare och dammsugare.Läs mer...
  RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

  SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
  Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.