RE:Source - strategiskt innovationsprogram

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det är målet för RE:Source.

RE:Source är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet. Innovationsprogrammet stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.

För att nå dit behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.

RE:Source utsågs 2015 till strategiskt innovationsprogram (SIP). Den första etappen pågår 2016-2018, men planen är att rulla sammanlagt tolv år. RISE är värd för programmet som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova samt deltagande parter.

Relaterad information

Se även

RE:Sources webbplats

Kontaktpersoner

Programledning
Evalena Blomqvist

Tel: 010-516 55 20

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.