Resurseffektiva system och tjänster

En av framtidens största utmaningar är att använda samhällets resurser på ett smartare och mer effektivt sätt.

Vi måste förbättra vår resursanvändning, minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi. Samtidigt vill vi ha en trygg energiförsörjning där det finns plats för innovationer och nytänkande.

Då behövs en helhetssyn där teknisk kunskapsutveckling går hand i hand med utveckling av innovationer, tjänster och policys.

Kompetens

Resurseffektiva system och tjänster har samlad kunskap, erfarenhet och kompetens inom områden som rör bland annat resurs- och avfallsfrågor, industrins energianvändning, innovationsprocesser och systemförändring.

Samverkan

Ett framgångsrikt arbete för resurseffektivitet kräver också samverkan med andra aktörer och angränsande områden. Vi medverkar i och driver ett stort antal nationella och internationella samarbeten, projekt och nätverk. Vi är alltid öppna för nya förslag.

Vi arbetar med forskningsprojekt och uppdrag för näringsliv och offentliga organisationer. Till vårt förfogande står RISE:s omfattande laboratorieresurser, testbäddar och nätverk.


Exempel på våra metoder och tjänster

  • Energikartläggning, energieffektivisering, pinchanalys, processmodellering, simulering
  • Processledning, processintegration, nätverksprojekt, LCA-utredning, rådgivning, forsknings- och innovationsuppdrag
  • Program- och projektledning
  • Provning, metanmätning, besiktning, certifiering, skadeutredning
  • Innovations- och policyanalys

Sektionen består av fyra grupper

  • Resurser ur avfall
  • Industriell energianalys
  • Innovation
  • Systemförändring

Biologisk återvinning av avfall

SP har en bred kompetens inom biologisk behandling. Vi bedriver forskning samt genomför utredningar och kartläggningar inom området.Läs mer...

Industriell energieffektivisering

För att minska industrins energianvändning krävs både effektiva komponenter och system. Samtidigt måste lösningarna vara funktionella, säkra och ekonomiska.Läs mer...

Återvinning och miljöanpassade material

Effektivt nyttjande av avfall och material är till nytta både för företag och samhälle. Det ger minskade kostnaderna för materialanvändning och avfallshantering, och en bättre miljö för framtiden.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kompetenscentrum

BiofuelsHeat Pumping TechnologySP Hållbara städerWaste Refinery - strategiskt nätverk

Se även

RE: Source - strategiskt innovationsprogramDokumentet öppnas i ett nytt fönsterMistra Closing the LoopWaste Refinery - strategiskt nätverk

Kontaktpersoner

Sektionschef
Roger Nordman

Tel: 010-516 55 44

Ind. energianalys, vik gruppchef
Pernilla Gervind

Tel: 010-516 52 34

Innovation, gruppchef
Sandra Eriksson

Tel: 010-516 58 90

Resurser ur avfall, gruppchef
Jonas Dahl

Tel: 010-516 57 39

Systemförändring, gruppchef
Åsa Betten

Tel: 010-516 59 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: