Ljud och vibration

Ljud och vibrationer är inte bara en fråga om komfort. När ljudet blir buller är det i själva verket skadligt både för människans hälsa och dess produktivitet i arbetet. Å andra sidan stärker en genomtänkt ljuddesign människor och ökar konkurrenskraften för produkter, företag, byggnader och städer.

På RISE Ljud och Vibration har vi lång erfarenhet av att hjälpa både industrin och samhället att bedöma ljud och vibrationers egenskaper. Det mest framgångsrika tillvägagångssättet för arbete med ljuddesign och bullerbekämpning är att engagera oss tidigt i processen för att kunna tillämpa och optimera vår vetenskapliga kunskap.

Du är mer än välkommen att kontakta oss för att diskutera alla aspekter av ljuddesign och teknik för bullerbekämpning inom ditt projekt!

 

                                             Verksamhetsområden:                                            

Auraliserings- och Sensoriklab

Ljud, ljus, smak, känsla har stor inverkan på de intryck vi får och hur vi bedömer saker. Vi utvärderar hur produkter eller miljöer upplevs med avseende på våra olika sinnen, framför allt vår hörsel.Läs mer...

Byggakustik

RISE har laboratorier för ljudisolering, ljudabsorption, ljudtrycksnivå, ljudeffektnivå och insättningsdämpning. Vi mäter även i fält. Vi är ackrediterade för svenska och internationella standarder.Läs mer...

Riksmätplats och kalibrering av ljud- och vibrationsmätutrustning

Sektionen för ljud- och vibration på RISE kalibrerar de flesta typer av ljud- och vibrationsmätutrustning.Läs mer...

Maskinbuller

RISE utför mätningar av maskinbuller. Vi hjälper också till med utveckling av tystare produkter samt rådgivning beträffande bullerdeklarationer enligt maskindirektivet. Läs mer...

Omgivningsbuller

RISE har lång erfarenhet av att kartlägga befintligt omgivningsbuller och förutse framtida situationer med hjälp av mätningar och beräkningar. Vi utför också mätning och beräkning av trafikbullerskärmars insättningsdämpning och fasaders ljudisolering. Läs mer...

Vibrationer

Vibrationer hos maskiner och verktyg samt i byggnader och mark mäts av RISELäs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.