Byggteknik

Enheten Byggteknik erbjuder, i samverkan med övriga enheter och dotterbolag, teknisk utvärdering, forskning och utbildning inom följande områden:
 • Byggnadsfysik och innemiljö med huvudsaklig verksamet inom energieffektiva byggnader som är fuktsäkra och har god innemiljö. Vi erbjuder tjänster till material- och komponenttillverkare, byggherrar, projektörer, entreprenörer och förvaltare.

  Kontaktperson
  : Eva Sikander

 • Glas har testbädden Transparenta funktioner i glas och andra material. Arbetet spänner från transparent intelligens, färger som filtrerar ut våglängder, starka och tunna glas, biologiska glas till mineralull.

  Kontaktperson
  : Christina Stålhandske

 • Ljud och vibration med inriktning på att hjälpa både industrin och samhället att bedöma ljud och vibrationers egenskaper, ljuddesign, teknik för bullerbekämpning, produktutvecklingssupport. produktupplevelsemätning samt ljudkvalitet.

  Kontaktperson
  : Jan Almqvist

 • Träbyggande och boende vars syfte är att främja träbyggande för ett uthålligt samhälle genom att bidra till utveckling av produkter, processer, konstruktioner, metoder, byggbestämmelser och standarder som ökar fördelarna med trä i byggande och boende med avseende på teknik, miljö och ekonomi.

  Kontaktperson
  : Karin Sandberg

 • Träteknisk utvärdering som tillhandahåller tjänster rörande bland annat provning, besiktning, skadeutredning och utbildning/temadagar, främst relaterat till trä-, möbel- och byggbranschen.

  Kontaktperson
  : Stefan Lindskog
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.