Kontaktpersoner

Vi finns nära dig.

Adress

RISE Certifiering
Head office
Box 857
Brinellgatan 4
501 15 BORÅS
Tfn: 010 516 50 00

RISE Certifiering
Office:
Box 553, Bastionsgatan 6
371 23 KARLSKRONA
Tfn: 010-516 63 00

Övriga orter 

 Ledning

Enhetschef Dag Sjöholm 010-516 57 36
Affärsutvecklingschef Pia Östgaard 010 516 64 07
Marknads- och försäljningsansvarig Roger Källberg 010 516 51 75
Enhetsadministratör Magdalena Graf 010-516 59 17
Programansvarig Ingrid Isaksson 010-516 52 52
Kvalitetsansvarig Helén Dahl 010-516 56 53
RISE Inspection Klas Johansson 010-516 53 54
Projektledare, Innovation Anna Matsson 010-516 60 10
Projektledare, Innovation Natalie Gustafsson 010-516 54 85
Projektledare, Innovation 50% Trine Vikinge 010-228 44 67
Kvalitetsadministratör Malin Flygt Norberg 010-516 59 75
Controller Trupti Patel Eriksson 010 516 68 53
Utvecklare av kundsystem Annette Neergaard Möller 010 516 56 34

Produktcertifiering

Sektionschef Johan Åkesson 010-516 63 02
Bitr. chef, Utvecklingsansvarig Lennart Aronsson 010-516 52 41
Gruppchef, Borås Martin Tillander 010-516 58 98
Gruppchef, Karlskrona Stefan Coric 010 516 63 11

Projektadministration- Borås

Helena Larsson 010-516 50 50

Projektadministration - Borås

Berit Ölmesten 010-516 54 55

Projektadministration - Borås

Anna Höök 010-516 50 34
Certifieringsingenjör Anders Andalen 010-516 51 41
Certifieringsingenjör Charlotte Ehn 010 516 53 41
Certifieringsingenjör Nima Azarmehr 010-516 50 10
Certifieringsingenjör Daniel Andersson 010-516 57 23
Certifieringsingenjör Edin Catovic 010-516 56 59
Certifieringsingenjör Louise Larsson 010-516 62 67
Certifieringsingenjör Fredrik Lindberg 010 516 54 33
Certifieringsingenjör
- specialområde brand
Per Adolfsson 010-516 63 19
Certifieringsingenjör
- specialområde brand
Annika Hermodsson 010 516 53 45
Certifieringsingenjör
- specialområde brand
Magnus Sturesson 010-516 65 84
Certifieringsingenjör
- specialområde bygg
Håkan Timan 010-516 63 17
Certifieringsingenjör
- specialområde bygg
Marie Karlsson 010 516 54 49
Certifieringsingenjör
- specialområde bygg
Josef Kristofersson 010 516 51 48
Certifieringsingenjör
- specialområde bygg
Linda Ring Thorén 010-516 63 09
Certifieringsingenjör
- specialområde bygg
Kasem Bjelevac 010-516 63 05
Certifieringsingenjör
- specialområde bygg
Joacim Melin 010-516 56 74
Certifieringsingenjör
- specialområde bygg
Mohammad Al-Asadi 010-516 63 42
Certifieringsingenjör
- specialområde bygg
Camilla Isaksson 010 516 63 43
Certifieringsingenjör
- specialområde VVS

Ronald Green

010-516 63 15
 Certifieringsingenjör
- specialområde VVS

Marcus Tillman

010-516 63 06
 Certifieringsingenjör
- specialområde VVS
Ingvar Pettersson 010-516 63 07

 

Personcertifiering

 Sektionschef Stina Broberg Bergqvist  010-516 63 45
 Administration  Helen Persson  010-516 63 13
 Administration, handläggning  Frida Dahlström  010-516 63 03
 Certifieringsingenjör  Ulf Petersson  010-516 63 16
 Certifieringsingenjör  Hilda Malm  010-516 63 12
 Certifieringsingenjör  Per Svensson  010-516 63 08
 Certifieringsingenjör  Hanna Svensson  010-516 63 04
 Certifieringsingenjör  Stina Wibom  010-516 63 39
 Certifieringsingenjör  Karin Tylemo  010-516 52 61

Ledningssystem

Sektionschef Klaes Alpsten 010-516 60 95
Gruppchef Syd Peter Karlsson 010-516 57 32
Granskning och certifikat Elisabet Andersson 010-516 57 49
Granskning och certifikat Richard Karlsson 010-516 66 01
Försäljning Henrik Tillander 010-516 55 61
Försäljning Clas Hellsén 010-516 56 52
Försäljning Mana Piravogi 010-516 52 10
Försäljning Amar Hondo 010-516 55 72
Försäljning Pia Alanko 010-516 51 47
Planering/Fakturering Hilde Schouenborg 010-516 59 62
Planering Susanne Rodosi-Nyman 010-516 50 55
Administratör Anette Schroth Victorsson 010-516 59 48
Kvalitetssamordnare Maria Eklund 010-516 55 27
Produktansvariga:    
Arbetsmiljö Per Lindberg 010 516 55 60
Certifierad Grafisk Produktion Lisbeth Stevik 010 516 53 20
Energiledningssystem Göran Liljenström 010 516 60 44
Informationssäkerhet Rickard Svenningsson 0765 55 95 60
Kvalitet Eva Stina Hedin 010 516 59 22
Miljö Birthe Nörgaard 010 516 56 09
Skog Lena Jönsson 010 516 52 12
Socialt ansvarstagande (CSR)

Lena Jönsson

Anne Zetterqvist

010-516 52 12
010-516 57 58
Trafiksäkerhet Johannes Frenzel 0706 62 71 05
Utsläppsrätter Bengt Jonsson 010 516 52 84
Kvalité i hälso-och sjukvården Birgitta Ek-Olausson 010 516 52 81
Smältsvetsning ISO 3834 Aron Chibba 0704 186 594
Livsmedel Christel Esbjörnsson 010 516 52 17
Medicinteknik Karin Andresen 0761 15 61 68
Revisorer    
Revisor Björn Albinson 010 516 53 48
Revisor Anders Andalen 010 516 51 41
Revisor Birgitta Ek-Olausson 010 516 52 81
Revisor Sophia Engström 010 516 59 14
Revisor Eva-Stina Hedin 010 516 59 22
Revisor Ingrid Isaksson 010 516 52 52
Revisor Bengt Jonsson 010-516 52 84
Revisor Lena Jönsson 010-516 52 12
Revisor Peter Karlsson 010 516 57 32
Revisor Mats Lidbeck 010 516 54 70
Revisor Per Lindberg 010 516 55 60
Revisor Jonas Madsen 010 516 52 13
Revisor Birthe Nörgaard 010 516 56 09
Revisor Lisbeth Stevik 010 516 53 20
Revisor Henrik Tillander 010 516 55 61
Revisor Anne Zetterqvist 010 516 57 58
Revisor Christina Nousiainen 010 516 50 39
Revisor Sara Bergh 010 516 69 44
Revisor Camilla Kempe 010 516 61 34
Revisor Mattias Jacobsson 010 516 61 11
Revisor Göran Liljenström 010 516 60 44
Revisor Klas Johansson 010 516 53 54
Revisor Clas Hellsén 010 516 56 52
Revisor Magnus Warström 010 516 56 99
Revisor Camilla Rosswill 010 516 54 86
Revisor Lars-Erik Wikström 010 516 57 35
Revisor Christel Esbjörnsson 010 516 52 17
Revisor Mikael Hägglöf 010 516 55 71


Var vänlig kontakta Susanne Rodosi-Nyman telefon: 010-516 50 55, för kontaktuppgifter till våra kontrakterade revisorer eller till revisorer anställda vid andra enheter på RISE.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Magdalena Graf

Tel: 010-516 59 17

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.