Ledningssystem

RISE Certifiering är ett oberoende certifieringsorgan som genom certifiering av ert/era ledningssystem ger trovärdighet åt er verksamhet och gör den internationellt gångbar.

Vi är det certifieringsorgan med flest svenska ackrediteringar. Med vår breda kompetens kan vi genomföra revisioner inom en mängd olika standarder och i de flesta branscher i Sverige. Som kund har ni en revisor som ansvarig kontakt genom hela certifieringscykeln och enkel interaktiv kommunikation via vår kundwebb.

Vad är vinsten med att certifiera sitt ledningssystem?

Att certifiera ert ledningssystem ger ert företag ett kraftfullt verktyg för ledning och styrning av ert företag. Ett ledningssystem integrerat i er verksamhet ger er möjlighet att befinna er i framkant, att nå nya marknader och nya affärer, att säkra kundkrav och att bedriva ständiga förbättringar.

Vi erbjuder också andra tjänster mot bransch- eller företagsspecifika krav, se Övriga Tjänster, samt tillhandahåller utbildningar både inom olika standarders djungler av krav och i revisionsteknik.

RISE Certifiering gör kontinuerliga kundmätningar för er skull. Med er input blir också vi ständigt bättre!

 

NYHETER

Missa inte våra frukostseminarium om ISO 45001
Välkommen till kostnadsfria frukostseminarium med inriktning mot den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001
Plats: Borås, Stockholm och Lund.
Tid: September och oktober 2018

För mer info och anmälan klicka HÄR


RISE Certifiering kommer fortsätta att vara anmält organ inom medicinteknik.
För mer info se HÄR

Nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 publiceras 12 mars!

ISO meddelade nyligen att den internationella standarden för arbetsmiljö ISO 45001 kommer att publiceras den 12 mars. Kort därefter kommer den svenska översättningen att ges ut. För er som är certifierade enligt OHSAS 18001 eller AFS börjar en uppgraderingsprocess. Som hjälp till detta kommer RISE Certifiering erbjuda workshops i skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001, där den första kommer att hållas i Borås den 14 maj. Till anmälan: https://www.sp.se/sv/training/Sidor/WorkshopISO45001.aspx

 

 Information - Nya RISE certifieringsmärken

Nu är produktionen av våra nya RISE certifieringsmärken igång. De första märkena publiceras nu på RISE Revision. Det är märken för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt ett kombinationsmärke med alla tre standarder. Övriga märken kommer att tas fram succesivt med ett kortare uppehåll under sommarsemestern.

De gamla SP-märkena ska inte användas i nya marknadsföringssammanhang utan ska fasas ut under en övergångsperiod på cirka ett år.

Observera att reglerna för användning av märken har uppdaterats och finns nu i RISE Revision.

Vid frågor vänligen kontakta oss på certifiering@ri.se

 

Nyhet!

Under 2018 ska alla företag som är certifierade enligt FSSC 22000 gå över till den nya version 4.1 av standarden. Några av de förändringar som finns i den nya standarden är:
• Fokus på Livsmedlesfusk (Food Fraud)
• Minst en revision per 3-årscykel ska vara oanmäld
• Ny klassificering av avvikelser

Se informationsblad här

 

Certifiering av ledningssystem för kvalitet - ISO 9001

Certifiering för effektivare styrning av verksamhet. Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för miljö - ISO 14001

Certifiering för minskad miljöpåverkan.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Certifiering för systematiskt arbetsmiljöarbete.Läs mer...
Ledningssystem för Informationssäkerhet - 27001

Certifiering av ledningssystem för Informationssäkerhet - ISO 27001

Genom att använda standarden ISO 27001 i arbetet med ledningssystem för informationssäkerhet får organisationen vägledning i säkerhetsarbetet.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för Medicinteknik - ISO 13485

Genom att certifiera ert system enligt ISO 13 485 visar ni att ni åtagit er att, på ett effektivt och systematiskt sätt, uppfylla både kundkrav och regulatoriska krav.Läs mer...

Certifiering av Energikartläggning inom ramen för ledningssystem

RISE Certifiering kan hjälpa er att uppfylla kraven på energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 inom ramen för ett ISO 14001/ISO 50001 system.Läs mer...

Certifiering av energiledningssystem - ISO 50001

Ett energiledningssystem (ELS) hjälper dig att systematiskt och effektivt arbeta för att minska dina energikostnader i verksamheten.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - ISO 20121

Standarden, ISO 20121, ska leda till ett mer hållbart samhälle, där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter beaktas vid genomförande av evenemang.Läs mer...

Certifiering inom livsmedelssäkerhet - FSSC 22000 och ISO 22000

RISE Certifiering är ackrediterade för att certifiera enligt FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet - ISO 39001

Trafiksäkerhet är en fråga som inte bara angår organisationer som utför transportarbete, utan i hög grad även köpare och beställare av transporter liksom alla som rör sig i trafikmiljön.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material - ISO 3834

Ett certifierat ledningssystem enligt SS-EN ISO 3834:2005 Ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material visar ert företag medvetenhet och aktivt arbete med att säkra svetsprocessen i produktion.Läs mer...

Kvalitet inom hälso- och sjukvård - SS-EN 15224

En väl fungerande vård där patienten står trygg i centrum är en byggsten i vår välfärd. Att arbeta systematiskt med kvalitet inom vården är en nyckel till att utveckla verksamheten.Läs mer...

Certifierad grafisk produktion - ISO 12647

RISE Certifiering kan nu erbjuda certifiering av grafisk produktion enligt standarden ISO 12647.Läs mer...

Spårbarhetscertifiering av träfiberprodukter enligt PEFC

Skogen är en av jordens viktigaste resurser. Med ett certifikat enligt PEFC Spårbarhetcertifiering kan du visa dina kunder engagemang som genererar förtroende.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: