Övriga Tjänster

RISE Certifiering – Sveriges bredaste certifieringsresurs!

Som Sveriges bredaste certifieringsresurs är det en självklarhet för oss att möta våra kunders särskilda behov inom deras specifika område.

Vi erbjuder tjänster tex. inom andrapartsrevisioner, verifiering av utsläppsrätter, certifierad fjärrvärme via P-märkning och Hållbarhetskriterier för biobränsle.

Verifiering av koldioxidutsläpp

Som ackrediterad kontrollör kan vi på RISE hjälpa dig att granska och verifiera era koldioxidutsläpp.Läs mer...

Transport och hantering av kemikalier

Transport och hantering av kemikalier förutsätter tydliga rutiner och noggrann hantering.Läs mer...

Systematisk egendeklaration av socialt ansvarstagande - ISO 26000

Vi kan erbjuda en opartisk förverifiering, som ger din organisation en bekräftelse på ert hållbarhetsarbete och samhällsansvar.Läs mer...

Hållbarhetskriterier för biobränslen

Ett hållbarhetsbesked krävs för att biobränslen (i det här fallet biodrivmedel och flytande biobränslen) ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter. Läs mer...

Certifierad fjärrvärme via P-märkning

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.