Personcertifiering

PersoncertifieringInom industrin och samhälls-byggande behövs människor med dokumenterad kompetens för att utföra vissa kvalificerade uppgifter. Dessa personer kan få ett behörig-hetsbevis utfärdat av oss på RISE Certifiering (fd SP och SITAC).

Vi är ackrediterade för att utföra certifiering inom flera områden styrda av lagar, förordningar och föreskrifter. Vi tillhandahåller även certifieringar baserade på frivilliga överenskommelser mellan bransch-
organisationer och marknaden.

 

SENASTE NYTT 2018-05-09 - begränsad tentamensbokning 1/7-10/8 

Under semesterperioden juli-augusti har vi mycket begränsade möjligheter att erbjuda tentamenstillfällen. Vi håller normalt stängt mellan 1/7 och 10/8. Om du har certifikat som går ut under denna period ber vi dig kontakta oss snarast under maj-juni. I annat fall ber vi dig återkomma senare i augusti. Du ställer frågor på tentamen.person@ri.se.

 

SENASTE NYTT 2017-11-08 - NY SÖKSIDA!

Från och med idag finns det en ny lösning för sökning av certifierade personer. Länk till sökningen finns i högermenyn och öppnas i nytt fönster. Ändringen innebär att du som besökare möts av en snabbare och mer modern lösning.

  

SENASTE NYTT 2017-03-14

Hur gamla får kunskapsprov (tentamen) vara? Sedan 2017-01-01 gäller att prov får vara högst 2 år gamla såvida inte annat framgår av certifieringsregeln för en enskild ordning. Anledningen är att lagstiftning och bestämmelser ändras fortlöpande och vår bedömning är därför att resultat från prov måste vara erhållna i rimlig närtid.   

SENASTE NYTT 2017-03-01

För er som avser att borra energibrunn och för er som utför borrning har nu SGU publicerat den nya Normbrunn 16. Normbrunn är som tidigare en vägledning för att borra brunn och ger tips om vad man bör tänka på inför projekten. Nytt i denna version är borrning i förorenade områden, i vattenskyddsområden och borrningar av större anläggningar. Läs mer på SGUs sida här eller gå direkt till Normbrunn 16.

 

SENASTE NYTT 2016-12-08

Påminnelser via SMS
Från och med 15 december får alla kunder hos personcertifieringen sina påminnelser även via SMS. Detta är en funktion som flera kunder efterfrågat.  SMS är ett komplement till de e-postmeddelanden som kunderna erhåller redan idag. SMS-påminnelserna innebär att kunden ska gå till sin kundportal och där läsa det fullständiga meddelandet som berör deras personcertifiering. De kunder som inte vill ha meddelande via SMS, kan avboka detta via kundportalen i fliken "Dina adresser" eller via fragor.person@ri.se

 

SENASTE NYTT 2016-07-01!
Nu har vi ackreditering för Sakkunnig avseende kulturvärden (KUL). Vi övertog denna certifiering från DNV GL i juni och är nu själva ackrediterade och redo att ställa ut nya certifikat. Läs mera nedan under "OBS! Viktig information" om hur du som varit kund hos DNV GL konverterar till RISE.

Mera information och ansökan

Gå vidare nedtill, eller i högermenyn, för mera information om våra olika certifieringar. I vänstermenyn finner du länken ”Ansökan” som tar dig till ansökningsformuläret.

 

OBS! Viktig information för dig som är eller varit DNV-kund
Som du tidigare fått information om från DNV GL Business Assurance så har de sedan 2016-06-15 upphört med sin personcertifiering för kontrollansvariga, funktionskontrollanter, energiexperter, sakkunnig KUL, BAS, värdeförvaringstekniker och besiktningsman lagerinredningar.

Alla tidigare kunder hos DNV GL flyttas genom avtal över till RISE Certifiering, och vi tar nu över ansvaret för dessa områden och berörda kunder. Vi på RISE tackar DNV GL för förtroendet vi fick att förvalta certifieringarna, och vi gör nu allt för att det ska bli smidigt för dig som kund.

Hos SP kommer du att få tillgång till vår kundportal (KWP) där du i fortsättningen kan se dina certifikat tillsammans med dina årliga rapporteringar och tidigare inskickade intyg och handlingar.

Detta behöver du göra!

För att din registrering hos SP ska ske snabbt behöver du först göra några saker:

Använd länken ansökan och läs informationen på den sidan.

1) Fyll i dina aktuella data så har vi dina allra senaste uppgifter.
2) Välj även valet ”Byte av certifieringsorgan” och byte från ”DNV GL”.
3) Godkänn RISE' kundvillkor, inklusive hantering av dina personuppgifter (PUL) och publicering på Boverkets hemsida (endast KA, OVK, BAS, CEX, KUL).
4) Verkställ godkännandet genom att fylla i koden längst ned på sidan.

Om du inom någon månad ska göra årlig rapportering hittar du under tiden rapporteringsblankett på vår hemsida under respektive certifiering. Behöver du förnya din certifiering fyller du enklast i detta i samband med godkännandet av villkoren enligt ovan.
Så, från och med nu är det alltså SP certifiering som du har all dialog med.

Din tidigare kontakt på DNV GL, Stina Wibom, följer med över till oss på RISE Certifiering, och fortsätter därmed att hjälpa dig som kund. Har du frågor så når du Stina på stina.wibom@ri.se , 070 - 681 62 44.
Än en gång, hjärtligt välkommen till oss på RISE Certifiering. Vi hoppas att du ska bli nöjd med ditt nya certifieringsorgan
 - ett av Sveriges mest valda certifieringsorgan.

 

Att byta från annat certifieringsorgan
Om du redan har ett gällande certifikat från ett annat certifieringsorgan, men vill byta till RISE Certifiering kan du göra det när som helst, och då gör du så här: 1) Gå till länken "Ansökan". Där fyller du i de uppgifter som behövs på sidan, bl a att du vill byta certifieringsorgan, vilken certifieringstyp det gäller, namnet på  certifieringsorganet du lämnar, ditt certifikatsnummer och dina kontaktuppgifter. 2) Acceptera våra generella villkor samt att vi får hantera dina personuppgifter (PUL). Därefter kommer vi att kontakta dig. 

 

Vill du ha vår hjälp att utveckla en ny certifiering?

Vi hjälper gärna till med projektstöd i samband med utveckling av nya certifieringar för kompetens- eller kvalitetssäkring inom ditt område. Tveka inte att kontakta vår tekniskt ansvarige Ulf Petersson för att få reda på hur vi inom RISE Certifiering kan hjälpa dig.

 

Kundwebben
Som vår kund har du möjlighet att få inloggning till vår kundwebb för att där sköta din certifiering från datorn, vilket är snabbt och smidigt. Logga in till kundwebben genom att klicka
här. Vanliga vägen att få inloggning är att först ansöka om certifiering online. Om du vill läsa handboken för vår Kundwebb hittar du den här.

 

Arbetsgång vid certifiering

Vanligtvis ingår följande delar i processen för en personcertifiering: kunden ansöker samt skickar in intyg för sin yrkesutbildning, arbetslivserfarenhet och tjänstgöring, liksom projekterfarenhet. I vissa fall erfordras även ett lämplighetsintyg. Ett eller flera godkända kunskapsprov hör också till kraven. Härefter utför certifieringsorganet en granskning, gör stickprov på referenser mm, för att därefter ta ett beslut i ärendet. 

Kunder som blir certifierade ska upprätthålla sin kompetens under certifierings-perioden. Ett vanligt sätt för kunderna att bidra med detta är att rapportera sina årliga aktiviteter som certifierad.

Den som blir missnöjd med ett beslut från RISE Certifiering kan vända sig till Certifieringsstyrelsen inom RISE. Anmälan kan göras via sektionschefen Johan Åkesson på RISE Certifiering.

Certifierad Kontrollansvarig

Vi är ackrediterade för att certifiera kontrollansvariga enligt PBL.Läs mer...
Funktionskontrollant OVK.

Certifierad Sakkunnig
Funktionskontrollant

Vi är ackrediterade för certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter.Läs mer...

Certifierad Energiexpert

Vi är ackrediterade för certifiering av energiexpert.Läs mer...
Byggarbetsmiljösamordnare.

Certifierad Byggarbetsmiljö-
samordnare (BAS)

Vi är ackrediterade för certifiering av BAS-P och BAS-U.Läs mer...
Brandsakkunnig.

Certifierad Sakkunnig
inom brandskydd

Vi är ackrediterade för denna certifiering.Läs mer...
Utemiljö

Besiktningsman utemiljö

Vi certifierar besiktningsmän av utemiljö i överens-kommelse med BEUM.Läs mer...

Certifierad Entreprenad-
besiktningsman

Vi certifierar entreprenadbesiktningsmän i samverkan med SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund.Läs mer...
Trähusbyggare.

Certifierad Trähusbyggare

Vi certifierar trähusbyggare i samverkan med TMF. Läs mer...
Överlåtelsebesiktningsman.

Besiktningsman överlåtelse

Vi certifierar överlåtelsebesiktningmän i samverkan med SBR Byggingenjörerna.Läs mer...
Radontekniker.

Certifiering av sakkunniga inom radon

Vi certifierar radonkunnigaLäs mer...

Certifierad Brunnsborrare

Vi certifierar brunnsborrare i samverkan med SGU. Vi certifierar även brunnsborrningsföretag.Läs mer...

Certifierad Passivhusbyggare

Vi certifierar Passivhusbyggare i samverkan med Passivhuscentrum.Läs mer...

Certifierad Grundläggare

Certifiering av Grundläggare utförs av RISE Certifiering (fd SP Certifiering).Läs mer...
Grävmaskin

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Certifierad Maskinsäkerhets- specialist, tidigare utförd av SIS, sker numera hos oss på RISELäs mer...

Certifierad Miljörevisor

Certifierad Miljörevisor, tidigare utförd av SIS, sker numera hos oss på RISE CertifieringLäs mer...

Information Security Management Professional

Certifierad Information Security Management Professional, tidigare utförd av SIS, sker numera hos oss på RISE.Läs mer...

Certifierad Specialist Ledningssystem

Certifierad Specialist Ledningssystem, tidigare utförd av SIS, sker nu hos RISE Certifiering.Läs mer...

Certifierad Sakkunnig avseende kulturvärden (KUL)

Vi certifierar sakkunniga i kulturvärden.Läs mer...

Certifierad Besiktningsman för lagerinredningar

Vi certifierar Besiktningsmän av lagerinredningar.Läs mer...

Certifierad Värdeförvaringstekniker flyttar till SBSC

Vi certifierar Värdeförvaringstekniker.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: