Så här blir du personcertifierad genom RISE CERTIFIERING!

En certifiering genom oss är ett kvalitetsbevis på att du med din utbildning, erfarenhet och kunskap, lever upp till de krav som är ställda, antingen genom lag och förordning eller genom frivilliga branschregler.

På denna sida beskriver vi
Vilka steg du ska ta dig igenom för att på enklaste sätt få ditt certifikat.

Till höger under  "Relaterad information" finner du relevant information.

Kraven som ställs på dig
Alla certifieringar är styrda av regelverk, lagstadgade eller skapade av intresseorganisationer.
Oavsett vilket är det dessa styrdokument som certifieringsorganet följer vid handläggningen av alla ärenden. Oftast kräver en certifiering följande:

1. En godkänd utbildning inom ett relevant område 
2. En tillräckligt lång yrkeserfarenhet inom relevant område
3. En sammanställning över projekt med rätt kvalifikation
4. En av oss godkänd tentamen på rätt nivå och rätt område
5. Ett Lämplighetsintyg
6. Om du har funktionsnedsättning är du skyldig att meddela oss detta i samband med ansökan.

Kraven varierar för de olika certifieringarna. Mer detaljerad specifikation hittar du via länkarna till höger. Dokumenten är i PDF format och du behöver Adobe Reader eller liknande läsare.

Du måste ansöka om certifiering
Du kan skicka in din ansökan till oss på tre sätt.

Alt A) Gör ansökan online via länken direkt till vänster under "Ansökan".
Alt B) Skriv ut en blankett, skriv under den. Skicka sedan in den med posten. 
Alt C) Interaktiv pdf-blankett, signera digitalt och e-posta till oss.

Så här skickar du in dina handlingar
Det normala förfarandet är att du inte sänder in handlingar tillsammans med din ansökan.
Efter att du ansökt och blivit registrerad kommer inloggningsuppgifter till din angivna e-postadress och du loggar då in på din privata webbsida och laddar upp det som behövs.

Om du inte är familjär med datorer eller har tillgång till dator/internet kan du naturligtvis skicka in dina handlingar komplett med posten!

VIKTIGT!

Du får inte skicka in handlingar på USB, DVD, CD-ROM eller andra typer av digitala medier då detta innebär ett potentilellt hot om spridning av virus eller annan skadlig kod.

Vad händer med din ansökan
När vi har fått in din ansökan registreras den i vårt handläggningssystem. Vi handlägger alla ärenden i turordning baserat på det datum det inkom. Alla ärenden hanteras med sekretess och inga uppgifter lämnas till tredje part. De används enbart för att sköta våra åtaganden mot dig som kund.

Att tänka på vad gäller dina handlingar
- Om du inte har laddat upp/bifogat alla handlingar vi behöver från början kommer vi behöva begära in detta som en komplettering och din handläggning tar längre tid än nödvändigt.
- Dokument ska vara styrkta av tredje part annars är de inte giltiga och du måste komplettera.
- Se till att referenser på intyg och projektlista är vidtalade och kontaktbara annars tar det längre tid och du måste eventuellt komplettera.
- Om du ska sända in kompletterande handlingar skicka INTE på flera sätt.
Skickar du på både posten, e-mail och genom Kundwebben så finns risken att vi missar något då de inte kommer oss tillhanda samtidigt.
Med fördel använder du naturligtvis kundwebben då det inte finns några fördröjningar i leveransen.
Om du INTE lämnar alla uppgifter från början tar det onödigt lång tid!

Vad gäller när du är certifierad
Ett certifikat är personligt!
Du är ensam ansvarig för att det underhålls i enlighet med den information som du får vid certifiering. Det är också till dig personligen all information ska gå, men vi erbjuder möjligheten att informationen sänds till dig på det företag du arbetar. Glömmer du att ändra detta vid eventuellt byte av arbetsgivare kommer detta att leda till att information skickas fel och vi tvingas dra in ditt certifikat temporärt. Kopior på certifikatet kan du också skriva ut via kundwebben. Det kan vara bra att bifoga en kopia om du lämnar offerter, eller medverkar i kontrollplaner om du exempelvis är certifierad kontrollansvarig eller sakkunnig.

Om du glömmer att utföra din årsrapportering i enlighet med den information som gäller för den aktuella certifieringen, kan vi tvingas dra in ditt certifikat. Därför är det viktigt att du tar del av certifieringsreglerna och vad som gäller kravet på underhåll av certifieringen.

En hel del regler finns alltså, men när du väl är klar hoppas vi du och dina kunder får stor nytta av din certifiering.

Du är hjärtligt välkommen med din ansökan och vi bistår även med frågor om allt som rör personcertifiergar hos oss. Använ gärna länken "Fråga oss" till vänster i menyn. 

Relaterad information

Dokument

VIKTIGT
Kravspecifikationer
Ansökningsblanketter
Lämplighetsintyg
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.