Våra certifieringar

Ackrediteringsmärke 17024Inom byggsektorn behövs människor med dokumenterad kompetens. RISE Certifiering utfärdar personliga certifikat för kvalificerad personal inom olika yrkesområden. Certifieringarna håller hög klass då vi utför dessa som "tredjeparts-bedömning". Det betyder att vi är en oberoende part som granskar den sökande. Dessutom är vi ofta ackrediterade av myndigheter för detta arbete.

Tredjepartsbedömda certifieringar skiljer sig normalt från andra enklare "certifieringar", diplomeringar eller auktoriseringar i marknaden.

 

Fördelar med oberoende certifiering

En kvalitativ certifiering hos ett oberoende certifieringsorgan innebär att den certifierade personen ingår ett "kontrakt" med krav att leva upp till en viss kompetens- och kvalitetsnivå under en bestämd giltighetstid - certifikatstiden. Ett exempel på detta är den skyldighet som de certifierade har att rapportera sina aktiviteter till certifieringsorganet varje år. Ett annat är att det också finns ett system för återrapportering av klagomål kring den certifierades yrkesutövning. Ett olämpligt agerande kan resultera i en indragning av certifikatet.

Enklare certifieringar eller diplomeringar som kan ske i samband med kursverksamheter eller intern skolning hos branscher markerar ofta ett avslut på en utbildning. Den som klarat utbildningen får ett livslångt "certifikat" som egentligen är ett kursintyg. I sådana fall finns sällan möjlighet att på samma sätt "styra" eller följa upp kvaliteten i yrkesutövandet. 

Företag och organisationer är ibland medvetna om skillnaden och vänder sig till oss med önskan om att vi ansvarar för certifieringen i stället för att de själva skapar en enklare "certifiering". De uppfattar därmed att det finns bättre trovärdighet och kvalitet i systemet.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.