Produkt

Vår produktcertifiering spänner över en mycket stor bredd av områden och ger möjlighet till flera olika typer av märkningar som till exempel P-märket och CE-märket.

Certifikaten är intyg på att en produkt uppfyller specificerade krav som kan finnas i standarder, myndighetsföreskrifter eller frivilliga specifikationer.

Vår breda verksamhet med certifiering både av produkter och ledningssystem ger möjlighet att åstadkomma rationell samordning av kontrollbesök och revisioner av ledningssystem. Vi är dessutom anmält organ för en rad EU-direktiv.

 

Nyhet 2017-11-08

Från och med idag finns det en ny lösning för sökning av certifierade produkter samt personer. Länkar till sökningen finns i högermenyn och öppnas i nytt fönster. Ändringen innebär att du som besökare möts av en snabbare och mer modern lösning.

P-märkning

P-märket, RISE koncernens eget kvalitetsmärke.Läs mer...

CE-märkning

Beskrivning av CE-märkning och vad RISE kan erbjuda.Läs mer...

Relaterad information

Se även

Information om P-märkning
Se vår film om P-märkning! (Youtube)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster
Allmänna villkor certifiering
Allmänna villkor certifieringGeneral rules for certification
Sök certifierade produkter
Certifierade produkter, alla (ny version)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterCertifierade BYGG-produkter (ny version)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster
Information om CE-märkning mm
RISE behörighet som anmält organCE-märkning av byggprodukter
Ansökan om produktcertifiering
Länk till sida med våra ansökningsblanketter för produktcertifieringDokumentet öppnas i ett nytt fönster
Flexibel ackreditering - information
Flexibel ackrediteringDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lennart Aronsson

Tel: 010-516 52 41

Helena Larsson

Tel: 010-516 50 50

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: