Ansökningsblanketter

Olika certifieringssystem kräver olika uppgifter från den sökande, därför behöver vi ha ett antal olika blanketter. På denna sida har vi samlat dessa. Länkar till höger tar dig till rätt blankett. Alla blanketter är i pdf-format, och de flesta går att fyll i direkt från dator och kan sen antingen skrivas ut i pappersform eller sparas som en pdf och skickas. Vi ser gärna att ni skicker den i pdf-form. Det gäller också den övriga dokumentationen. Vissa blanketter finns både på svenska SE o engelska EN, vissa bara på svenska eller engelska

Byggprodukter (utom CPR)

Denna blankett används för de byggprodukter som skall certifieras för P-märkning, Typgodkännande eller annan märkning. För byggprodukter som skall CE-märkas, använd blanketterna under CPR. 

  

Byggprodukter CPR (för CE-märkning)

Dessa blanketter använd för byggprodukter som omfattas av CPR och skall CE-märkas. Det finns en blankett för system 1 och 2+ (Den gäller även för system 1+), och en för system 3, utfärdande av sammanfattande ITT-rapport

 

Produktcertifiering generell (ej bygg, ej anmält organ)

Denna blankett används för de områden som inte har någon specifik blankett. Det gäller t ex P-märkning

 

Anmält organ (förutom CPR)

Speciella blanketter finns för PPE, MDD MID och GAD. För övriga anmält-organ områden, använd den generella produktcertifieringsblanketten.

 

Produkter övriga

Här finns det blanketter för några specifika områden, där det krävs information som är unik för området, därför fungerar inte den generella blanketten.

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.