ETA

EOTA-märkeRISE Certifiering kan utfärda ett Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA) för en byggprodukt.

Kravspecifikationen tas fram enligt det regelverk som European Organisation for Technical Approval (EOTA) tillämpar. Ett ETA ger innehavaren möjlighet att CE-märka sin produkt. Godkännandet baseras på de sex väsentliga kraven i Byggproduktdirektivet. Vilka krav, som är aktuella för den enskilda produkten, anges i godkännandet. Hur kraven tillämpas vid utvärderingen av produkten finns ofta dokumenterat i en riktlinje, framtagen av EOTA och europeisk industri.

 

Ett ETA kan utfärdas för innovativa alt. komplexa produkter för vilket en standard inte finns eller ännu inte kan utarbetas. ETA kan utfärda för en produkt som påtagligt skiljer sig från harmoniserade standarder. ETA kan vara en tillfällig lösning innan en harmoniserad standard är färdig. Läs med om Harmoniserade standarder och ETA i vår broschyr.

 

På EOTA:s hemsida finns bland annat information om riktlinjer, utfärdade godkännanden m.m. Svenska regeringen har utsett RISE Certifiering till spokesman body (svensk talesman) inom EOTA.

 

Nyhet 2017-11-08

Från och med idag finns det en ny lösning för sökning av certifierade produkter samt personer. Länk till sökningen finns i högermenyn och öppnas i nytt fönster. Ändringen innebär att du som besökare möts av en snabbare och mer modern lösning.

 

 

Relaterad information

Dokument

Se även

Sök certifierade byggprodukter (ny version)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Johan Åkesson

Tel: 010-516 63 02

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.