AstaZero - Världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet

AstaZero är en högteknologisk testanläggning för utveckling av aktiv trafiksäkerhet. Anläggningens unika miljöer gör det möjligt att testa alla tänkbara scenarier inom forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem. Bolaget utvecklar unika testmiljöer med fokus på forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem.

Anläggningen håller världsklass och erbjuder en rad tjänster med ett kundgränssnitt som kännetecknas av högsta servicenivå, effektivitet och professionalism. Vi erbjuder också mycket bra förutsättningar för forskare och trafiksäkerhetsexperter som vill öka säkerheterna för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

AstaZeros är resultatet av samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter. Anläggningen fungerar som en öppen, internationell plattform för alla berörda parter såsom fordonstillverkare, underleverantörer, myndigheter, vägagenter, universitet och tekniska institut och högskolor.

 

 

Läs mer:

www.astazero.com

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.