EMC

EMC (Electromagnetic compatibility) har en omfattande kompetens för forskning och provning inom EMC, kommunikations- och högfrekvensteknik. Vi arbetar med kvalificerad mätteknik och kalibrering av antenner och fältstyrkemätare.

Vi har en unik uppsättning av kvalificerad utrustning och skärmrum som ger möjlighet till provning och mätningar inom ett brett område av produkter. Stora produktområden är fordon och fordonskomponenter, IT, radio och kommunikation, industri och militärutrustning.

All "normal" provning är ackrediterad och vi är accepterade för att utföra godkännanden eller underlag till myndighetsgodkännande. RISE är:

  • Notified body för EMC-direktivet
  • Notified body för radiodirektivet
  • Telecommunications Certification Body för radio och EMC hos FCC i USA
  • Teknisk tjänst åt Vägverket för godkännande av fordon och fordonskomponenter 

Forskningssamarbete

Forskningen sker tillsammans med de ledande företagen i telekom- och fordonsindustrin. Vi har nära samarbete med framför allt Chalmers och deltagande i dess excellence centra men också med Uppsala Universitet, vilket garanterar den vetenskapliga kvaliteten och att tillräcklig kompetens finns tillgänglig.

EMC är även nationell mätplats för elektromagnetiska högfrekvensfält. Vi arbetar med kvalificerad mätteknik och kalibrering av antenner och fältstyrkemätare.

Framtidens fordon testas i Awitar

RISE har satsat 100 miljoner kronor på att bygga Awitar på RISE i Borås. Det är inte bara en ännu mycket större EMC-hall utan framförallt en testbädd för säkerhetskritisk fordonselektronik. Awitar, Automotive Wireless Test and Research Facility, invigdes i januari 2018.

- Det  finns  inte  någon liknande i Europa som är öppen för forskare och företag. De som finns är byggda för internt bruk av företagen själva, säger Christer Karlsson, RISE Elektronik.

Mer information finns på Awitar:s hemsida, www.awitar.se.

 

Tesla

EMC - Industriprodukter

För industriprodukter är vår fokus prov där det krävs särskilda resurser, unik kompetens och ackrediterad provning. Läs mer...

EMC - Fordon

EMC provning av fordon, skogsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner och militärfordon. Läs mer...

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och radiokrav för USA-marknaden

RISE är, som enda i Sverige, utsedd av FCC till TCB (Telecommunication Certification Body). Det innebär att vi kan utföra den certifiering som FCC kräver för radiosändare och utfärda godkännande för den amerikanska marknaden.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.