Miljötålighet elektronik

Klimattest av miljötålighet elektronikSektionen för miljötålighet utför provningar och utvärderingar av system, utrustningar, apparater och komponenter inom klimatisk och mekanisk miljötålighet.

Verksamheten omfattar provning och utvärdering av system, utrustningar, apparater och komponenter baserad på hög kompetens och långvarig erfarenhet. Vi har en omfattande maskinpark med allt från snabbväxlande 1 m³ stor klimatkammare till stora klimatkammare med en yta på mer än 4 m². Två av våra vibratorer kan dessutom förses med klimatskåp. Vi är ackrediterade för alla relevanta miljötålighetsprovningsstandarder.

Vår bredd

RISE kan med sin stora bredd erbjuda helhetslösningar med stöd under samtliga faser under produktutvecklingsprocessen och inom alla teknikområden.

Vi arbetar även med:

  • Framtagning av miljö- och provningsspecifikationer
  • Haverianalyser
  • Konstruktionsstöd
  • Termisk design
  • Renhetsmätning av elektronik
  • Uppmätning av vibration och stöt på utrustningar
  • Företagsanpassade kurser

 Närliggande teknikområden är Produktsäkerhet samt EMC.

Forskningssamarbete

Forskningen sker tillsammans med ledande företag och universitet såväl nationellt som internationellt, vilket garanterar den vetenskapliga kvaliteten och att tillräcklig kompetens finns tillgänglig. Forskningen inriktar sig på nya provmetoder såväl som på nya material för elektronikprodukter.

Korrosionsprovning

SP utvärderar produkters förmåga att motstå korrosion enligt de flesta standardmetoder. Läs mer...

Storskalig sol- och klimatsimulering

Med hjälp av den senaste tekniken och lång erfarenhet kan vi med mycket stor exakthet simulera olika klimat och verifiera mot möjliga problem som jordens klimat kan ge. Läs mer...
vibration

Vibrations- och stötprovning

Ett vibrationsprov kan se ut på många sätt beroende på produktens applikation. Typiska former för vibrationsprovning är sinus, brus eller en kombination av dessa. Vid stötprovning används ett antal olika pulsformer där några vanliga är halvsinus, triangulär och trapezoid.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.