Produktsäkerhet elektronik

Sektionen för produktsäkerhet arbetar huvudsakligen med olika slag av säkerhetsrelaterad provning och utvärdering av apparater, inbyggda system och komponenter för till exempel telekom-, fordons-, verkstads- och processindustrin.

Vi utför provning och utvärdering inom teknikområdena elsäkerhet och kapslingsklassning (IP-klassning).


Specialistkompetens

Vi är specialister inom vissa produktområden, till exempel batterisystem, taxametrar, sprängtekniska produkter och teleterminalutrustningar. Vi är också specialiserade på skydd och frågor rörande ESD (elektrostatiska urladdningar), vilket till exempel kan innebära skydd mot stötar eller skydd mot skador på elektronik. Merparten av våra teknik- och produktområden är ackrediterade och vi är dessutom anmält organ för explosionsskydd och för taxametrar (MID).

Elsäkerhet

Vi erbjuder våra kunder ett effektivt stöd inom elsäkerhetsprovning och rådgivning under samtliga skeden av produktutvecklingen. Läs mer...

Statisk elektricitet och ESD (Electrostatic discharge)

RISE erbjuder gedigen kunskap gällande ESD-skyddsfrågor och ett stort tjänsteutbud för alla som hanterar oskyddad elektronik.Läs mer...

Batteri- och hybridsystem, en forskningsmiljö med batteritestcenter

RISE Batteri- och hybridsystem är en forskningsmiljö som tillsammans med industrin och andra forskningsaktörer utvecklar framtidens lösningar för säkrare och miljömässigt hållbara transporter. Nu finns också Nordens bredaste batteritestcenter här.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.