Pålitliga system

Sektionen för pålitliga system arbetar med funktion, säkerhet och tillförlitlighet inom området elektronik och programvara. Vi arbetar mycket med inbäddade system, dvs. produkter som innehåller programmerbar elektronik utan att den som använder produkten upplever den som "en dator".

Idag ställs höga krav på säkerhet på många maskiner, apparater och system som vi använder i vår vardag. Styrningen av de säkerhetskritiska funktionerna är ofta beroende av att elektronik och programvara fungerar korrekt. Behovet av säkerhetsutvärdering är uppenbart vare sig användaren efterfrågar pålitlighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, personsäkerhet eller informationssäkerhet. Felfunktioner i styrningen kan orsaka skador på människor, egendom eller miljö. Dessa risker minskas genom korrekt konstruktion och utvärdering av säkerhet.

Utvärdering av elektronik och programvara

Vi utvärderar och provar funktion och funktionssäkerhet hos maskiner, apparater och system. Delar av provningen är ackrediterad, t.ex. för maskinsäkerhet och mätande apparater. Vi är dessutom anmält organ ("notified body") för säkerhetskomponenter enligt maskindirektivet. Vår forskning sker i samarbete med andra institut och högskolor i Sverige och andra europeiska länder.

Funktionssäkerhet

RISE erbjuder en mängd olika tjänster inom området funktionssäkerhet. Läs mer...

Forskning - Pålitliga system

RISE Safety & Transport, Elektronik bedriver projekt för forskning och utveckling huvudsakligen inom elektromagnetik och pålitliga system. Läs mer...

Processäkerhet

RISE kan med sin kunskap inom de nya processäkerhetsstandarderna erbjuda flera tjänster.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.