Fire Research Norge

Fire Research Norge utvecklar och levererar brandtekniska experttjänster för ett tryggare samhälle. SP Fire Research AS arbetar mot alla branscher och delar av samhället där brand utgör en risk, speciellt med fokus på offshore och sjöfart.

Dessutom är Fire Research Norge utsett som Tekniskt kontrollorgan för flera produktområden som gör att vi kan leverera tjänster som är nödvändiga för att sälja produkter i andra länder.


Egen webbplats

www.spfr.no

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.