Geometri

Vi arbetar med produktionsnära geometrisäkring och LSM (Large Scale Metrology).

En stor del av vår tid tillbringar vi ute hos våra kunder i deras processanläggningar eller maskinhallar. Vi verifierar större produkter geometriskt eller mot modell.

Kalibrering

Vi kalibrerar olika produktionsnära utrustningar som mätbord och mätsträckor samt tankar som används som mätinstrument.

På plats eller i vår hall

Vår verksamhet sker på den plats och tid som behovet finns. Våra verktyg är flera olika typer av mobila mätsystem. De flesta uppdrag sker inom Europa, men vi åtar oss även mer långväga geometrisäkringar likväl som kontroller i vår egen mäthall.

Fixturer och jiggar

Vi utför kontroll/justering på plats av t.ex. maskin- eller svetsfixturer. Läs mer...

Maskiner och automationsutrustning

Inom tillverkningsindustrin kontrollerar vi bland annat verktygsmaskiner, pressar och bearbetningsrobotar.Läs mer...

Part inspection

Vi hjälper till att säkerställa större produkter. Läs mer...

Kalibrering av cisterner/tankar

Tankar används ofta som mätinstrument vid handel med exempelvis petroleumprodukter. Använder man sig av nominell area i en tank (t.ex. från en ritning) kan man dock missa med en eller till och med fler procent. Läs mer...

Dokumentation - Temporära installationer eller fasta anläggningar

Vi utför mätningar som ger mätdata vilket kan användas direkt som tekniskt underlag i många fall. Om behovet finns kan sedan resultatet användas för att skapa 3D-modeller eller annan visualisering.Läs mer...

Mätbord och skalor

När det kommer till kalibrering kanske det första man tänker på är den utrustning som skickas till RISE och som kalibreras hos någon av våra riksmätplatserna på vår anläggning i Borås, allt från mekaniska till elektriska storheter.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Jörgen Spetz

Tel: 010-516 53 78

Magnus Herbertsson

Tel: 010-516 54 96

Claes-Göran Svantesson

Tel: 010-516 54 89

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.