Massa

Riksmätplatsen för massa förvaltar den svenska normalen för rikskilot. Vi erbjuder tjänster för att förbättra mätmetoder samt metoder för säkrare vägningsresultat till svensk handel och industri.

Hela spårbarhetskedjan

Som riksmätplats för den svenska normalen har vi med vår hand i hela spårbarhetskedjan som moderna kvalitetssystem kräver. Det innebär att alla vågar har ett direkt samband med oss.

Kalibrering, certifiering och utbildning

Vi erbjuder kalibrering av vikter och vågar i alla olika typer och storlekar samt certifiering och utbildning. Vår kunskap och erfarenhet är unik och vi kan därför även erbjuda mätteknisk experthjälp till handel och industri för att optimera mätmetoder och vägningsresultat.

 

Provning och godkännande av vågar

Vi utvärderar och typprovar alla slags vågar och utfärdar typgodkännanden. Läs mer...

Vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera och verifieria dina vikter. Läs mer...

Vägning och densitet

Vi kalibrerar dina vikter och vågar men även densitet och densitetsmätare. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Vikter

Experimentella resurser

Komparationsrum för längd och vikt

Kontaktpersoner

Lisbeth Neugebauer

Tel: 010-516 53 69

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

Jukka IsoPahkala

Tel: 010-516 54 77

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.