Tid och Frekvens

Huvuduppgiften för riksmätplatsen för Tid och Frekvens är distribuera den svenska normaltiden. Vår verksamhet bedrivs inom nationell och internationell tidhållning, tidssynkronisering, forskning och om våra kalibrerings- och utvecklingstjänster.

En av uppgifterna för riksmätplatsen för Tid och Frekvens är att utveckla och förmedla mättekniken inom området.

Tidsöverföring och tidssynkronisering

Vi bedriver därför forskning och utveckling inom bland annat tidsöverföring och tidssynkronisering, med hjälp av fiberoptiska kommunikationsnät, GNSS (Global Navigation Satellite Systems) och Internet.

Spårbarhet och kalibrering

RISE tillhandahåller flera spårbara tjänster för tids- och frekvenssynkronisering för olika noggrannhetskrav, bland annat via satellit, Internet, telefonmodem och Fröken Ur.

Vi erbjuder också kalibreringstjänster och utveckling av användarspecifika system inom området.

 

 

Tidssynkronisering

Vi tillhandahåller flera tjänster för synkronisering av olika typer av klockor.Läs mer...

Tid och frekvens

Vår verksamhet omfattar kalibrering av olika typer av tid- och frekvensinstrument.Läs mer...

RISE ansvarar för att Fröken Ur går rätt

Fröken Ur är en telefontjänst som talar om vad klockan är. Det är Tid- och frekvenslaboratoriet på RISE som ansvarar för själva tidsmätningen.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.