600º C…video om byggmaterial i det tidiga brandförloppet

SP Brandteknik (numera RISE Fire Research), Räddningsverket och Brandskyddslaget har gemensamt producerat en video om brandfrågor och byggnadsmaterial. I videon illustrerar vi det tidiga brandförloppet med hjälp av fullskaliga försök i ett möblerat rum. Vi visar hur lös inredning och olika ytskikt kan förorsaka en övertänd brand. Skillnaden mellan ytskikt klass I och klass III illustreras liksom den lösa inredningens betydelse för en brands utveckling. Brandförsöken är spektakulära. Vi har byggt ena sidan av rummet helt i glas för att kunna filma förloppet.

I videon tar vi upp byggprocessen som helhet; byggregler, nya europaklasser, brandskyddsdokumentation, val av byggnadsmaterial, konsultens roll och räddningstjänstens roll. Representanter för Boverket, SP, Räddningsverket och Brandskyddslaget medverkar. Videon är avsedd för information och utbildning riktad till byggnadsnämnder, byggherrar, arkitekter, räddningstjänsten, entreprenörer, fastighetsförvaltare, byggmaterialtillverkare, konsulter, myndigheter, branschorganisationer m fl som har med byggprocessen att göra.

   
Videon 600 °C med Lydia Capolicchio som programledare.  
   
   
Brandförsöken gjordes i ett möblerat rum med en vägg i brandklassat glas.  Vid provning med ytskikt av klass III övertändes rummet.

Se ett smakprov, modemversion (320 kB) eller bredbandsversion (1 MB).

Videon kan beställas av Kaisa Kaukoranta till en kostnad av 400 kr. Om Du önskar ytterligare information, kontakta Björn Sundström på tfn 010-516 50 86.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Björn Sundström

Tel: 010-516 50 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.