Stämplar

ALC B Kattfot 18K Z10
 
ALC  Tillverkarens registrerade namnstämpel
B       Ortsnamn
18K    Finhaltsstämpel
Z10     Årsbeteckning
 

Kattfoten

Kattfoten

På svensktillverkade arbeten från 1754,
från 1988 även på importerade arbeten.

Ovalen

Ovalen

På importerade arbeten fram till 1 juli 1988,
då "ovalen" slutade användas.

 

Obligatoriska stämplar:

Finhaltstämpel och Kattfot
Eller
Finhalt och namnstämpel

 

Kontrollstämplar internationellt
Vid internationell handel med smycken av ädla metaller ställs andra krav på kontroll och stämplar. Sverige tillhör den europeiska Ädelmetallkonventionen vilket innebär att föremål tillverkade i Sverige kan exporteras till andra medlemsländer i konventionen utan krav på några extra kontroller i det importerande landet så länge man följer konventionens regelverk.

Vi är ackrediterade för utförande av analyser och stämpling enligt konventionens krav. Vi kan med andra ord hjälpa alla leverantörer i Sverige som vill söka sig ut på den Europeiska markanden. Till skillnad från den in-hemska handeln tillåst internationellt absolut inte någon negativ avvikelse från angiven finhaltsgrad. Det ställs därmed större krav på de analysmetoder som används i dessa sammanhang.

Namnstämpel, finhalt, kattfot och CCM stämpel enligt nedan krävs vid denna typ av handel.

 

CCM-stämpel för 750/1000 guld CCM guld
CCM-stämpel för 925/1000 silver CCM silver

 

Stämplar genom åren

  • 1485 MÄSTARSTÄMPELN påbjuds som ansvarsstämpel på guldsmedsarbeten.
  • 1689 STADSSTÄMPELN får karaktär av kontrollstämpel i hela Sverige. Kontrollen utförs av guldsmedernas skråorganisation.
  • 1754 Staten övertar kontrollen och trekronorsstämpeln KATTFOTEN införs på guld och silver. Kontrollstämpling av tenn införs. Finhaltsstämpeln för guld 18K, 20K och 23K införs.
  • 1759 ÅRSBETECKNINGEN införs.
  • 1913 "OVALEN" (Tre kronor i oval sköld) som kontrollstämpel för importerade arbeten införs. Kattfoten för silver kompletteras med bokstaven S. Kontrollstämplingen av tenn upphör.
  • 1925 Kontrollstämpling av PLATINA införs, Kattfoten med tillhörande P.
  • 1974 Krav på finhaltsstämplar på SILVER: 830 eller 925. Krav på finhaltsstämpeln 950 för platina.
  • 1975 Vågstämpel CCM (Common Control Mark) införs.
  • 1988 FRIVILLIG kontrollstämpling (KATTFOTEN) införs. Fortsatt obligatorisk ansvarsstämpling på guld och platina som väger 1 gram eller mera. Inga stämplingskrav på silver.

Relaterad information

Se även

ÄdelmetallkonventionenDokumentet öppnas i ett nytt fönster
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.