Ädelmetallkontrollen

För att säkerställa finhalter i arbeten/smycken gjorda av ädelmetall finns det legala krav på kontroll och särskild stämpling/märkning av sådana föremål vid försäljning.

Denna kontroll och märkning kan göras på olika sätt och se lite olika ut. Vi hjälper dig reda ut hur det skall vara.

Smycken/arbeten av ädelmetall som väger 1 gram eller mer skall vara försedda med en stämpel som anger finhalt. Utöver det krävs antingen en kontrollstämpel (Kattfoten) eller namnstämpel (tillverkarens registrerade ansvarsstämpel).

Med Kattfoten tar vi, som ackrediterat oberoende kontrollorgan, ansvar för att angivna finhalter stämmer.

Med namnstämpel, utan Kattfot, tar tillverkaren själv hela ansvaret för att arbetet håller angiven finhalt.

Det här ställer naturligtvis speciella krav både på dig som tillverkar smycken och dig som konsument och köpare av smycken, matsilver, dopgåvor m.m.

För tillverkare kan vi, med våra analysmetoder, hjälpa till och säkra finhalterna i dina arbeten av guld och silver.

För dig som konsument är det värdefullt att känna till vilka stämplar som skall finnas på det föremål du köper och hur de skall tolkas. Tänk särskilt på att dyrbara föremål skall du ha glädje av under mycket lång tid och i framtiden kommer nya generationer att ta över föremålen. Därför rekommenderar vi att du går på en enkel och säker linje:

Fråga efter en Kattfotstämpel. Då kan du lita på att det gjorts en opartisk analys av ädelmetallinnehållet. Kontrollstämpel garanterar att föremålet håller den angivna finhalten nu och för alltid. 

Ett bra exempel på nyttan med kattfotstämpeln kan vi se i det populära tv programmet Antikrundan. Vad är det första våra experter tittar efter vid bedömning av olika föremål i metall? Naturligtvis är det stämplarna.

På ädelmetallkontrollen  analyserar vi de ädla metallerna guld och silver. Vi utför också analyser av råmaterial, halvfabrikat och skrot som innehåller ädla metaller.

Kontakta oss så hjälper vi till med analyser och stämpling. Vårt  laboratorium för ädelmetallkontroll ligger i Borås.

Vi har även en mindre regional organisation vilket innebär att vi klarar en viss service även ute i landet.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Lisbeth Neugebauer

Tel: 010-516 53 69

Pernilla Högfeldt Sääf

Tel: 010-516 54 99

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.