Träteknisk utvärdering

Verksamheten syftar i första hand till att tillhandahålla tjänster rörande provning, besiktning/certifiering, skadeutredning och temadagar, främst relaterat till trä-, möbel- och byggbranschen.

 


 

 

Våra främsta verksamhetsområden

Konstruktionsvirke och limmade konstruktioner Takstolar
Möbler Träskydd
Skivor Fönster
Golv-, vägg- och takkonstruktioner Fästdon
Trähus


Provning och utvärdering

Vi har stora laborativa/experimentella resurser med labb i Borås och Skellefteå och är ackrediterade för en mängd provningar och besiktningar. Vi utför även kundanpassade provningar/analyser.

Certifiering

Stora delar av industrin står inför möjligheten att kunna CE-märka sina produkter för att på så vis få enklare tillgång till hela den europeiska marknaden. Japan, USA och Australien är exempel på andra viktiga marknader som i många fall förutsätter certifikat av olika slag. Vi arbetar också med besiktning och certifiering enligt andra system såsom RISE P-märkning, Boverkets typgodkännandesystem och NTR.

Efter många års standardiseringsarbete i Europa är det möjligt att CE-märka en mängd bygg, trä- och trärelaterade produkter. Det avser bl a hållfasthetssorterat konstruktionsvirke (EN 14081), limträ (EN 14080), fingerskarvat virke (EN 15497), takstolar (EN 14250), trägolv (EN 14342), träbaserade skivor (EN 13986), fästdon för bärande träkonstruktioner (EN 14592) och spik- och spikningsplåtar (EN 14545). RISE är ett så kallat notifierat organ, vilket innebär att vi kan ställa ut certifikat för CE-märkning.

Standardisering

Vi deltar och påverkar europeisk och annan standardisering av trä och träprodukter så att det svenska och nordiska träet inte missgynnas. Arbetet rör främst områdena sågade trävaror och ämnen, konstruktionsvirke, dimensionering, beständighet, brand och snickerier. Vi arbetar även med de kommande harmoniserade standarderna som ger villkor och uppgifter för CE-märkning av byggprodukter.

Skadeutredning

Vi erbjuder även skadeutredningar av olika slag inom trä-, konstruktions- och byggområdet, ofta i samverkan med övriga delar av RISE.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.