Trä

SP Träs strategi är att verka i hela kedjan från skogsråvara, via olika former av vidareförädling till färdiga produkter i form av t.ex. möbler och byggnadsverk.

Ny enhet. Hållbar samhällsbyggnad från första januari 2015
Klicka på länk till vänster...

Den första januari 2015 bildar enheten Trä och två sektioner från Energiteknik enheten Hållbar Samhällsbyggnad. Vi gör förändringen för att stärka och samla kompetensen som innovationspartner inom trä, byggnadsfysik och akustik.


Arbetsinsatserna kan vara tillämpad forskning, utveckling och utredning, olika former av konsultinsatser och utbildning samt provning och kontroll av material och produkter i ackrediterade laboratorier. Få aktuell information och kunskap genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att klicka här.

 

SP Trä har god geografisk närvaro i hela Sverige med verksamhet i Skellefteå, Stockholm, Borås och Växjö där forskningssamverkan sker med bland annat LTU, KTH och LNU.

Gränsöverskridande samarbeten med företag, universitet, institut och deltagande i olika EU-projekt.

 

Styrkeområden är metodik för att industriellt mäta och styra kvaliteten hos stockar och sågade produkter samt virkestorkning, beständighet hos trä och färg på trä, lim och limning, träkompositer och kemisk modifiering av trä, dimensionering av träkonstruktioner, energieffektiva trähus och brandsäkerhet i trähus.

 

Verksamheten bedrivs inom följande områden
  • Produktion och Processer med inriktning på att utveckla teknik och metoder så att sågverk och träindustri kan tillverka och förädla sina produkter på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Träbyggande och Boende vars syfte är att främja träbyggande för ett uthålligt samhälle genom att bidra till utveckling av produkter, processer, konstruktioner, metoder, byggbestämmelser och standarder som ökar fördelarna med trä i byggande och boende med avseende på teknik, miljö och ekonomi.
  • Biobaserade Material och Produkter som avser stärka trämaterialets konkurrenskraft genom att öka värdet hos trä- och träbaserade produkter samt att bidra till introduktionen av nya produkter på marknaden.
  • Träteknisk Utvärdering som tillhandahåller tjänster inom provning, besiktning, skadeutredningar, utbildning m.m.

Träbyggande och Boende

Byggande och Boende bidrar till utveckling av produkter, processer, konstruktioner, metoder, byggbestämmelser och standarder som ökar fördelarna med trä i byggande och boende med avseende på teknik, miljö och ekonomi.Läs mer...

Produktion och Processer

Förädling och Processer uvecklar teknik och metoder så att sågverk och träindustri kan tillverka och förädla sina produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Läs mer...

Biobaserade material och produkter

Material och Produkter forskar och provar materal och produkter för att främja utvecklingen av s.k. ekoeffektiva trä- och träbaserade produkter. Syftet är bland annat att stärka trämaterialets konkurrenskraft.Läs mer...

Träteknisk Utvärdering

Verksamheten syftar till att tillhandahålla tjänster rörande provning, besiktning/certifiering, skadeutredning och temadagar, främst relaterat till trä-, möbel- och byggbranschen.Läs mer...

Mätteknik

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster, men även provning och utvärdering samt kursverksamhet och experthjälp är viktiga områden för oss. Läs mer...
P-märket, SPs egna kvalitetsmärke

Certifiering

Vi är en av de ledande aktörerna inom certifiering i Sverige idag och har såväl lång som bred erfarenhet på området. Vi utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder. Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: