Forskarstudier

Forskarstuderande är en viktig del i vår samverkan med landets universitet och högskolor. Att vara forskarstuderande på RISE ger goda förutsättningar för en karriär inom både näringsliv och akademi.

Våra erfarenheter av cirka 220 examina de senaste 15 åren har varit enbart positiva. Som forskarstuderande hos oss kan du vara tillsvidareanställd eller anställd för begränsad tid.

Forskning och innovation i samverkan

RISE samverkar med universitet och högskolor på flera sätt. Samverkan sker i kompetenscentra och projekt, genom medverkan som lärare och som deltagare i råd och styrelser. Denna samverkan skapar starka forskningsområden och ger vår personal möjlighet till kvalificerad kompetensutveckling. Totalt samarbetar vi med ett 100-tal institutioner vid universitet, högskolor och nya lärosäten över hela landet.

EU-projekt

Eftersom RISE deltar kontinuerligt i EU-projekt finns det stora möjligheter att bedriva forskarstudier i ett internationellt sammanhang. EU-projekten utlyses av EU och syftar till att stärka kunskapsutbytet och integrationsarbetet i Europa. Målet är att stärka konkurrenskraften för europeiskt näringsliv. Projekten sker i samarbete mellan institut, universitet och företag inom hela Europa och löper oftast över flera år.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.