Utannonserade examensarbeten

Sandra Siljeström, doktorand SP Kemi och Materialteknik

Här hittar du specifika examensarbeten inom aktuella områden. Om du inte hittar något som passar just för dig, är du välkommen att höra av dig.

 

Analys av brandskyddat trä med konkalorimeter

Brandegenskaperna hos trä kan förbättras genom kemisk behandling.

A method for remote characterization of soft material properties by magnetic nanoparticles – two MSc projects

In many applications in pharmaceutics, foods and medicine it is difficult to characterize soft material properties without interfering with sensitive processes. Magnetic nanoparticles can achieve this and we need your help.

Att minska väldens köttkonsumtion med hjälp av materialvetenskap

Vi äter för mycket kött, vilket inte är hållbart för vare sig miljö eller hälsa. Avancerad materialvetenskap behövs för att göra vegetabiliska alternativ som är lika bra som kött, och det är där du kommer in i bilden.

Emulsification strategies for the preparation of nanoemulsions containing sensitive actives

The investigation will aim at testing and evaluating different emulsification approaches for the production of nanoemulsions intended for delivery of sensitive active molecules such as carotenoids.

Nya konstruktioner till sjöss - förbandsteknik

SP undersöker möjligheter att studera ett flertal egenskaper som hållfasthet vid olika temperaturer och vid brand, dynamiska egenskaper som frekvensberoende och styvhet och även akustiska egenskaper. Syftet är att successivt ta fram metoder att bestämma kvalitén på fogar genom kostnadseffektiva provmetoder och skalmodeller.

Stability and in vitro digestion of seed oils

Berry by-products (press cake, peel and seeds) from juice manufacturing are rich in anthocyanins and bioactive oils with health promoting properties. However, extracts of both anthocyanins and seed oils are sensitive to environmental conditions. The objective of the thesis is to develop a method to study the stability, as well as the in vitro digestion, of seed oils in different matrix with different composition.

Studie av restspänningar i en gjuten komponent och deras inverkan på livslängd och deformationsbeteende vid belastning

SP söker examensarbetare: Studie av restspänningar i en gjuten komponent och deras inverkan på livslängd och deformationsbeteende vid belastning

Relaterad information

Se även

Läs mer om examensarbete på RISE
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.