Trähusdagarna 15-16 mars, Sånga-Säby

TrähusdagarnaBehandlar modernt trähusbyggande i hållbar utveckling. 2017, 15-16 mars hålls dagarna på Sånga-Säby, Svartsjö, utanför Stockholm. Läs mer i detaljerad information och anmäl dig via formuläret senast 20 februari. Det finns länkar i högra spalten.

SP och TMF (Trä- och möbelföretagen) samverkar i teknik- och kompetensutvecklingsfrågor.  För 17:e året i rad anordnas temadagar om produkter, system, regelverk m.m. för trähusbranschen. Sedan 2014 är även Vinnväxt-miljön Smart Housing Småland medarrangör.

Syfte

Temadagarna syftar till:

  • att sprida information om branschrelaterad forskning, produktutveckling, byggregler etc.
  • att ge konstruktörer kunskap att projektera en byggnad med avsedd funktion och kvalitet.
  • att ge inköpare i trähusbranschen en vidareutbildning i produktkännedom. Det finns många faktorer som påverkar det bästa köpet, t ex kvalitet, logistik och naturligtvis priset.

Målgrupp

Inköpare och tekniker i trähusbranschen, branschens leverantörer, konsulter och entreprenörer.

Innehåll

Årets fokusområden
  • Ventilation
  • Energi
  • Miljö
Minimässa

Intresserade företag är välkomna att ställa ut på en minimässa.

 

Anmälan är stängd. Kontakta Eva Malmqvist för vidare information.

eva.malmqvist@ri.se

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Robin Andersson

Tel: 010-516 53 25

Kursadministratör
Eva Malmqvist

Tel: 010-516 51 31

Dokument

Se även

TMF:s webbplatsDokumentet öppnas i ett nytt fönster
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.