Träskyddsdagarna

TräskyddsdagarnaDags igen att välkomna alla träskyddsintresserade till SP:s och Träskyddsföreningens temadagar om träskydd.

Fokus för årets temadagar är marknadsrelaterade frågor samt modifierat trä. Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har under våren tagit fram ett regelverk avseende godkännande av produkter/system samt kvalitetskontroll och certifiering av modifierat trä. Detta regelverk kommer att redovisas följt av korta presentationer av de modifierade produkter som nu finns på den svenska marknaden.

Målgrupp

Temadagarna vänder sig i första hand till verksamma inom träskyddsindustrin, men även andra med intresse för träskydd och beständighet hos trä är välkomna att deltaga.

Innehåll

NTR:s regelverk för kvalitetskontroll av impregnerat trä är föremål för översyn under 2015. En redovisning av det förslag som föreligger kommer att göras under temadagarna.

Vi kommer också att få information om verksamheten vid Träcentrum, som arbetar med utbildning, utveckling och konferensverksamhet framför allt inom träområdet.

 

Logotyper av SP och Svenska Träskyddsföreningen

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

3 500 SEK (exkl. moms)
per deltagare från Träskyddsföreningens medlemsföretag.
2 000 SEK (exkl. moms)
per tillkommande deltagare vid bokning av flera personer från samma medlemsföretag.
4 000 SEK (exkl. moms)
per övrig deltagare. I avgiften ingår lunch, kaffe, trerätters konferensmiddag och dokumentation.

Kontaktpersoner

Temadagsansvarig
Jöran Jermer

Tel: 010-516 56 03

Administratör
Eva Malmqvist

Tel: 010-516 51 31

Dokument

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: