Verksamhet som gör nytta

Anonym och säker tidsstämpling över optisk fiber tack vare ny uppfinning

En ny uppfinning gör det möjligt att garantera anonymitet och säkerhet i tidsjämförelser över optisk fiber.Läs mer...

Handbok för brandsäkert träbyggande

Nu är det äntligen möjligt och tillåtet att bygga stort och miljövänligt med trä i de flesta europeiska länder.Läs mer...

Laxskinn hjälp i sjukvården

Laxskinn kan vara en ny alternativ källa för att utvinna högkvalitativt heparin med hög spårbarhet.Läs mer...

Långlivad färg tack vare små partiklar

Genom att tillsätta silikapartiklar i färg för att öka färgytans hårdhet, blir den mer motståndskraftig mot nedsmutsning och biologisk tillväxt. Läs mer...

Ny kunskap ger smakligare choklad

Tillverkning av choklad med högre kvalitet och längre hållbarhet är nu möjligt tack vare EU-projektet ProPraline. Läs mer...

Ny mätteknik optimerar tillverkningen av högspänningskablar

Sedan flera år tillbaka ersätts valda delar av de traditionella luftledningsnäten för elförsörjning med kablar som förläggs i jord.Läs mer...

Nya rekommendationer för säkrare betong

Anpassning av brandspjälkningssäker betong ger säkrare byggnader och minskar behovet av brandprovning.Läs mer...

Nytt verktyg främjar solenergi

Nu blir det lättare för konsumenter och importörer att jämföra energiutbytet hos olika solfångare med varandra.Läs mer...

Snart möjligt att mäta värmeledningsförmågan i tunna material

Ett instrument som mäter termiska egenskaper i mikrometertunna material är snart verklighet tack vare ett samarbete mellan Hot Disk AB och SP.Läs mer...

Unik hjälm skyddar huvudet – och frisyren

Vanliga cykelhjälmar utmanas nu av ett nytt innovativt huvudskydd med en airbag som utlöser vid olyckor. Efter omfattande säkerhetstester och nya provningsmetoder är produkten nu certifierad och redo för marknaden. Läs mer...

Övervakning av jordens atmosfär för säkrare satellitmätningar

En ny webbtjänst som förutspår atmosfäriska förändringar till följd av solaktivitet. Läs mer...

P-märkningssystem ger säkrare bussar

Antalet bussbränder ökar dramatiskt i hela världen. Drygt en procent av Sveriges bussar råkar årligen ut för brandincidenter. Läs mer...

Energieffektiva fasadelement underlättar renoveringar

En innovativ ytterfasadskiva i betong, med tillhörande isolering och förankring, har tagits fram i Tekocrete-projektet. Läs mer...

Ny metod ger noggrannare positionering

Europa håller på att bygga ett nytt satellitsystem, Galileo, som alternativ till GPS, Global Positioning System. Läs mer...

Mejerier kan diska energisnålt och miljöanpassat

Mejerier kan diska energisnålt och miljöanpassat med ny metod.Läs mer...

Truckfritt på lagret

Ett smart lagersystem från norska Jakob Hatteland Computer AS sparar utrymme och pengar och har nått framgång på marknaden. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.