EHPA - Internationell kvalitetsmärkning för värmepumpar

SP är medlem i EHPA – European Heat Pump Association och arbetar aktivt med att driva och utveckla det internationella kvalitetsmärket för värmepumpar – EHPA QL.

   

EHPA-märkningen finns för närvarande i Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Finland, Frankrike, Spanien, Tjeckien, Slovakien och Storbritannien. Tillsammans med SVEP, Svenska Värmepumpföreningen och en nationell grupp, där SP ingår, genomförs märkningen för den svenska marknaden.

Kraven som en EHPA-märkt värmepump ska uppfylla delas in i följande fyra områden: Provning, Dokumentation, Säljorganisation samt Garantiåtaganden (reservdelar). SP är ackrediterat enligt gällande provningsmetoder och utför provning och granskning av produkterna.

Klicka på länken till höger för att komma till extern databas och hemsida där du hittar samtliga utfärdade certifikat som gäller i respektive land.

Ansökningsblankett och handlingar finns tillgängliga för nerladdning här nedan (handlingarna är på engelska). Provning och certifiering avser luft/luft- luft/vatten-, vatten/vatten-, brine/vatten-, dx-värmepumpar samt värmepumpar avsedda för värmning av tappvatten.

 

 

Välkommen att höra av dig till SP med er ansökan eller frågor

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.