ScenoCalc - Program för energiutbytesberäkning

RISE har utvecklat ett användarvänligt verktyg för att beräkna det årliga energiutbytet för de på marknaden förekommande solfångarna och verktyget används numera i Solar Keymark, en europeisk kvalitétsmärkning för solfångare. Verktyget utvecklades inom EU-projektet ”Quality Assurance in Solar Thermal Heating and Cooling Technologies” (QAIST) och har ett Microsoft Excel-baserat användargränssnitt.

Syftet med verktyget är att erbjuda användaren en rättvis jämförelse mellan olika solfångares prestanda under varierande omgivningsförhållanden, oberoende vilken av EN 12975s prestandatestmetoder som används, dvs. Steady State eller Quasi Dynamisk provning.

Genom att användaren matar in testresultat över den termiska prestandan för solfångare, från ackrediterade testinstitut, samt anger dess placering, så presentaras resultatet som månadsvisa energiutbyten vid olika arbetstemperaturer. Verktyget omvandlar också Steady State-parametrar till jämförbara Quasi dynamiska-värden. Resultaten presenteras med hjälp av en graf och en tabell.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.